Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. 

obsługa studentów w dniach 12.03. - 15.05.2020 r. odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

  

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

   

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 28–30 września 2020 r.

Rozliczenie studentów z osiągnięć w semestrze 2020L i ustalenie wstępnych, a następnie ostatecznych decyzji rejestracyjnych dotyczących semestru 2020Z odbędzie się w systemie zdalnym.

Informacja dotyczy studentów, którzy złożyli lub będą składać prace inżynierskie w semestrze letnim 2019/2020 (2020L) i ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym 2020/2021 (2020Z).

W rozkładzie zajęć mogą wystąpić zmiany - prosimy kontrolować jego aktualność.

Przysposobienie biblioteczne - termin poprawkowy

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym do 13 września br.

Zmiana terminów składania prac dyplomowych!

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru letniego 2020L, rejestracją na semestr zimowy 2020Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2020Z

W semestrze zimowym 2020Z, po dwóch pierwszych iteracjach zapisów studenci będą mogli wycofywać swoje prośby o zapis nawet w przypadku gdy zostali już zapisani na dany przedmiot (będą mogli sami wypisywać się z przedmiotów), a dopiero po trzeciej i kolejnych iteracjach zapis na przedmioty będzie trwały i ostateczny. Odbędzie się sześć iteracji zapisów w dniach od 30 września do 5 października 2020.

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze letnim 2019/2020 zostanie przeprowadzona w portalu USOS-web. Ankiety można wypełniać od 18 maja 2020.

Zapraszamy do udziału w e-kursie w dniach 1-12 czerwca 2020 r. więcej»

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 26 maja do 3 czerwca 2020 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 27 do 31 maja 2020 r.

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020 r.

Dostępna jest ostateczna lista osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

1 maja rozpoczęła się akcja kwaterunkowa na rok akademicki 2020/2021 dla obecnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 23/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. § 1 pkt 1, zdalne prowadzenie zajęć objętych planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa, obowiązuje do dnia 15.05.2020 r.

Dostępne są wstępne listy osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Biblioteka Główna, filie oraz biblioteki domów studenckich będą nieczynne w dniach 12 marca - 14 kwietnia 2020 r.

Termin płatności za niezaliczone przedmioty został przedłużony do 14 kwietnia 2020 r.