Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym do 7.04.2019 r. Kurs będzie miał formę internetową.  >>więcej

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 15.03.2019 >>więcej

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w marcu 2019 r.

Zgłoszenia przedłużone do dnia 8 marca 2019 r. (piatek).

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do dnia 1 marca 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla studentów I semestru w Bibliotece Wydziałowej. 

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia Dziekanatu w dniach 11–15 lutego 2018 r. ulegają zmianie  >>więcej

Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 7.02-16.02.2019 według  podanego harmonogramu

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań – 1.02.2019 >>więcej

Termin wypełnienia ankiet oceny zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2018/2019 został przesunięty do 10 lutego 2019. Zachęcamy studentów do przekazania nam swoich opinii.  – 25.01.2018 >> więcej

Informujemy, że studenci którzy, nie jeszcze nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 14 – 27 stycznia 2019 r.

Prosimy o odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora do 18.01.2019 >>więcej

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2018/2019 zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOS. Zachęcamy studentów do przekazywania nam swoich opinii.  – 17.12.2018 >> więcej

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą wyboru instytutu dyplomującego w systemie USOS-Web – 3.12.2018 >>więcej

W dniach 4 grudnia i 6 grudnia 2018 r. godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane – 3.12.2018 >>więcej