Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego 
Pełnomocnik Kwestora
mgr Jadwiga Bronisz
tel. +48 22 234 7940
e-mail J.Bronisz@elka.pw.edu.pl
pok. 209
Specjalista ds. Finansowych
mgr Bożena Kwiatkowska
tel. +48 22 234 6162
e-mail B.Kwiatkowska@elka.pw.edu.pl
pok. 210
Specjalista ds. Finansowych
mgr Izabela Łasica
tel. +48 22 234 5891
e-mail I.Lasica@elka.pw.edu.pl
pok. 210
Starszy referent ds. finansowych
mgr Joanna Grzechnik
tel. +48 22 234 5891
e-mail J.Grzechnik@elka.pw.edu.pl
pok. 210