Konkursy

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020!

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I i II stopnia studiów technicznych na kierunku: Telekomunikacja, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od 01.03.2019 r. do 01.03.2020 r.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o. o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa

18 edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu radiokomunikacji lub technik multimedialnych.

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie.

26 listopada br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start kolejnej edycji konkursu w ramach programu DIAMENTOWY GRANT

Huawei AI CHALLENGE – zgłosiliście już swoją drużynę do konkursu?

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 10.12.2019 r.

Konkurs krajowy trwać będzie od poniedziałku 24 czerwca od godz. 12:00 do piątku 28 czerwca do godz. 12:00. 

Wnioski należy składać do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 16.00

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w CWM PW.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymał grant w ramach konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH

Wsparcie jednostek naukowych realizujących tzw. Międzynarodowe Agendy Badawcze

Program ma na celu stworzenie wyspecjalizowanych, odrębnych, wiodących w skali światowej nowo powstałych jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w wybranych zakresach.

Google - program stypendialny im. Anity Borg