Biuro Administracyjne

Kierownik Biura Administracyjnego 
mgr Grzegorz Mańko
tel. 22 234 6155  
Gmach Elektroniki, pok. 200   
e-mail: g.manko@elka.pw.edu.pl
Specjalista ds. Administracyjnych
mgr Agnieszka Sikora
tel. 22 234 6157
Gmach Elektroniki, pok. 200
e-mail: agnieszka.sikora@elka.pw.edu.pl
Specjalista ds. Informacji na Wydziale
mgr Dorota Myko
tel. 22 234 7081
Gmach Elektroniki, pok. 200
e-mail: d.myko@elka.pw.edu.pl
Starszy Specjalista IT
inż. Leszek Putkowski
tel. 22 234 3664
Gmach Elektroniki, pok. 200
e-mail: l.putkowski@elka.pw.edu.pl
Specjalista ds. Promocji
mgr Emilia Rosłaniec
(na urlopie)
tel. 22 234 6157
Gmach Elektroniki, pok. 200
e-mail: e.roslaniec@elka.pw.edu.pl

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
lic. Marta Rudnicka

więcej informacji dot. zamówień publicznych umieszczono pod tabelą

tel. 22 234 5101
fax. 22 234 5897
Gmach Elektroniki, pok. 101
e-mail: m.rudnicka@elka.pw.edu.pl lub dzp@elka.pw.edu.pl

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Kozłowska-Suszek

więcej informacji dot. zamówień publicznych umieszczono pod tabelą

tel. 22 234 6166
fax. 22 234 5897
Gmach Elektroniki, pok. 101
e-mail: m.kozlowska@elka.pw.edu.pl

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
mgr Łukasz Jarząbek

więcej informacji dot. zamówień publicznych umieszczono pod tabelą

tel. 22 234 6172
Gmach Elektroniki, pok. 100
e-mail: l.jarzabek@elka.pw.edu.pl

Informacje bieżące o ogłaszanych przez WEiTI przetargach są zamieszczane przez dział zamówień publicznych PW na stronie uczelni (link poniżej). Poniżej znajdą Państwo formularze zgłoszeniowe.