Biuro Administracyjne

Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych
Sekretarz Rady Wydziału
mgr Grzegorz Mańko
  
tel. +48 22 234 6155  
G.Manko@elka.pw.edu.pl   
pok. 200

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Sikora

  • strona www Wydziału
  • media społecznościowe
  • wydarzenia, promocja
tel. +48 22 234 6157
Agnieszka.Sikora@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Specjalista ds. informacji na Wydziale
mgr Dorota Myko

  • targi pracy i praktyk
  • praktyki, staże, praca - ogłoszenia
  • wizyty szkół
tel. +48 22 234 7081
D.Myko@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
Starszy specjalista IT
inż. Leszek Putkowski

  • reportaże zdjęciowe i filmowe
  • wydruki wielkoformatowe
tel. +48 22 234 3664
L.Putkowski@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Specjalista ds. promocji
mgr Emilia Rosłaniec
(na urlopie)
tel. +48 22 234 6157
E.Roslaniec@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
lic. Marta Rudnicka

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 5101
fax +48 22 234 5897
M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl 
dzp@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Kozłowska-Suszek

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 6166
fax +48 22 234 5897
M.Kozlowska@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Łukasz Jarząbek

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 6172
L.Jarzabek@elka.pw.edu.pl
pok. 100

Informacje bieżące o ogłaszanych przez WEiTI przetargach są zamieszczane przez dział zamówień publicznych PW na stronie uczelni (link poniżej). Poniżej znajdą Państwo formularze zgłoszeniowe.