Dziekan i Prodziekani Wydziału

Dziekan i Prodziekani Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
tel: 22 234 7497
e-mail: K.Zaremba@ire.pw.edu.pl

pok. 115

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski
tel: 22 234 6163
e-mail: P.Tatjewski@ia.pw.edu.pl

pok. 115b

Prodziekan ds. Nauczania 

dr inż. Daniel Paczesny
tel: 22 234 7935
e-mail: prodziekan.nauczanie@elka.pw.edu.pl

godziny przyjęć: wt. 12:00-13:00 i czw. 9:00-10:00

pok. 109

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Zbigniew Gajo  
tel: 22 234 7911
e-mail: Z.Gajo@ise.pw.edu.pl

godziny przyjęć: wt. 12:00-13:00 i pt. 13:00-14:00

pok. 119a

Prodziekan ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
tel: 22 234 7497
e-mail: c.zielinski@ia.pw.edu.pl

pok. 114 (wejście przez pok. 115)