W imieniu Biura Karier PW zapraszamy na konsultacje z prawnikiem 20 i 22 maja oraz warsztaty z kompetencji miękkich - najbliższe już 9 maja!

Zapraszamy uczestników, autorów referatów i wystawców na kolejną Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2014) - w dniach od 11 do 13 czerwca 2014 r. w Gmachu Głównym PW.  Głównym  organizatorem jest Instytut Radioelektroniki PW.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz obecność podczas drzwi otwartych (29 i 30 marca br.).

Informacja dla studentów I semestru studiów stacjonarnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 Konkurs na granty dziekańskie dla młodych naukowców oraz na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku 2014, ogłoszony przez Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych został roztrzygnięty. 

 

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na wykłady profesorów wizytujących PW 

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Doc. dr inż. Sławomir Kula oraz dr inż. Emil Kowalczyk zapraszają wszystkich Studentów na warsztaty „Programowalne Sieci Telekomunikacyjne”

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów zainteresowanych zdaniem uczelnianego egzaminu na poziomie B1 z jęz. Angielskiego.

Gartner w Polsce, serdecznie zaprasza do udziału w 2. edycji Konferencji Gartner IT Leadership Trends 2014, która odbędzie się w dn. 15.05.2014 w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa w Warszawie.