Zmiany w grupach studenckich

Po decyzjach rejestracyjnych nastąpiły zmiany w przypisaniu studentów do grup.

Dokonane zmiany można sprawdzić w systemie obsługi studiów ERES.