XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, nt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP), Koło Naukowe WIP, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer” oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji kontynuując wieloletnią tradycję, organizują również w bieżącym roku Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji (6 czerwca 2018), na który serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Wydziału.

 

W ramach Dnia WIP odbędzie się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, nt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”, podczas której studenci będą mieli okazję zaprezentować referaty dotyczące realizowanych prac badawczych.

 

Po konferencji odbędą się Mistrzostwa Wydziału Inżynierii Produkcji oraz grill, a ostatnim punktem programu będzie impreza w renomowanym klubie na terenie Warszawy.

 

Więcej informacji w poniższym materiale: