Konkurs Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Cyfrowy las”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, którego głównym celem jest propagowanie aplikacji mobilnych wspierających organizacje prac terenowych wśród pracowników Lasów Państwowych oraz popularyzacja leśnictwa.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji działających w systemie operacyjnym Android powiązanych tematycznie z leśnictwem. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych i zaocznych.

Konkurs trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca.

Sąd konkursowy wyłoni laureatów do 31 sierpnia 2019 r. Natomiast uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Kongresie technologicznym „Informatyka dla ludzi lasu” 17 września 2019 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Więcej szczegółów tutaj.