Aktualności

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy
na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych.

   
Fulbright Graduate Student Award 2021-2022

 • Dla kogo :  absolwentów studiów min. I stopnia.
 • Cel:  rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA - sfinansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia finansowania
  na kolejny rok.
 • Dziedziny : wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master
  of Business Administration).
 • Termin składania wniosków  na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022:
  do 24 kwietnia 2020 r.

   
Fulbright Junior Research Award 2021-2022

 • Dla kogo :  osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.
 • Cel : stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej, zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.
 • Czas pobytu:  od 4 do 10 miesięcy.
 • Dziedziny : wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu
  z pacjentem.
 • Termin składania wniosków  na wyjazd w roku akademickim 2021/2022: do 22 maja 2020 r.

   
Fulbright Senior Award 2021-2022

 • Dla kogo :  pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora.
 • Cel : stypendium na realizację własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego
  w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.
 • Czas pobytu:  od 3 do 10 miesięcy.
 • Dziedziny : wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu
  z pacjentem.
 • Termin składania wniosków  na wyjazd w roku akademickim 2021/2022: do 1 czerwca 2020 r.

   
Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

 • Dla kogo :  pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy.
 • Cel : stypendium na realizację własnego projektu badawczego, przygotowanie autorskich zajęć
  i programów nauczania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego
  pisania wniosków grantowych - w instytucjach w USA.
 • Czas pobytu:  od 2 do 6 tygodni.
 • Dziedziny : STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze według klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
 • Termin składania  wniosków  na wyjazd w roku akademickim 2020-2021: do 1 czerwca 2020 r.

  

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ponad
160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego
już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.
Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!

  

  

(Źródło: www.gov.pl)