Nominacje i nagrody

Naukowcy z WEiTI po raz kolejny wyróżnili się podczas konkursów na najlepszą pracę doktorską oraz najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora!

Adiunkt w Instytucie Informatyki naszego Wydziału otrzymał stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane młodym badaczom posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej

Nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki WEiTI został wyróżniony podczas konferencji PodcarCity 10 w Antwerpii (Belgia) za artykuł pt. “Empty Vehicles Management as a Method for Reducing Passenger Waiting Time in PRT Networks” 

Stypendia otrzymali: mgr inż. Igor Rutkowski, mgr inż. Grzegorz Bogdan oraz mgr inż. Mateusz Trokielewicz. Serdecznie gratulujemy!

W dniu 3 czerwca 2016 w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, która wyłoniła tegorocznych laureatów Programu

Badania nad transmisją światłowodową o wysokich przepływnościach prowadzone w Instytucie Telekomunikacji PW zaowocowały sukcesem na skalę światową. Grupa badaczy ma na swoim koncie publikację post-deadline na konferencji OFC. 

Magister inż. Agnieszce Zwierko absolwentce WEiTI przyznano tytuł Honorowego Złotego Inżyniera.

Elżbieta Jezierska Ziemkiewicz - Absolwentka WEiTI odznaczona za wybitne zasługi dla Polski

mgr Inż. Michał Laszkowski zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Prace Magisterskie, zaś dr inż. Michał Marks pierwszą nagrodę w kategorii Prace Doktorskie.

W plebiscycie Złota Kreda za semestr letni roku akademickiego 2014/2015 studenci WEiTI wyróżnili dr. hab. inż. Bartłomieja Salskiego oraz dr. inż. Arkadiusza Lewandowskiego.

Doktor Stopiński zajął 1. miejsce ex aequo w kategorii INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC

Decyzję tę podjęła Kapituła Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i społecznych, przyczyniających się do rozsławienia dobrego imienia Politechniki Warszawskiej.

Medal został przyznany na 64. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2015.

Najwyższą godność akademicką przyznano wybitnemu naukowcowi i badaczowi w dziedzinie technologii i zastosowań przyrządów optoelektronicznych.

W ten sposób doceniony został wynalazek "System Monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikroukładowych

Miło nam poinformować, że Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW otrzymał certyfikat - Bezpieczna Placówka Oświatowa wydany przez Instytut Badania Marki.

W eksperymencie Super-Kamiokande od wielu lat biorą udział polskie zespoły naukowe, w tym zespół z naszego wydziału.