Aktualności

Zarządzenie Dziekana WEiTI nr 2/2020, z dnia 8 czerwca 2020 r., w sprawie zasad organizacji nauczania na WEiTI

  
Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

w sprawie zasad organizacji nauczania na Wydziale EiTI w warunkach częściowego przywracania działalności Politechniki Warszawskiej

   

§ 1

W oparciu o § 3 ustępy 2 i 3  zarządzenia nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej, w powiązaniu z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora PW
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, ustalam co następuje.

  

§ 2

Wprowadzam podane niżej regulacje z zakresu organizacji nauczania w  pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału:

  1. Regulamin korzystania z sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Regulamin dostępu doktorantów i studentów do laboratoriów badawczych instytutów Wydziału
    - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. Regulamin korzystania z Biblioteki Wydziału EiTI - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

   

§ 3

Ustalenia uzupełniające do przedstawionych w powyższych dokumentach zawarte są w Informacji Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w jednostkach administracyjnych Wydziału  od dnia 1 czerwca  2020 r.
z uwzględnieniem wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, zamieszczonej
na stronie internetowej Wydziału EiTI.

   

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

  

  
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

    

   
Pliki do pobrania:

   

Dodatkowe załączniki:

Klauzula informacyjna - RODO (pdf, 404,91 kB)
COVID-19_Ulotka informacyjna (pdf, 469,93 kB)