20. SEMINARIUM Stypendystów Fundacji RADIOKOMUNIKACJA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

     
Zarząd Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji 
i Technik Multimedialnych zaprasza na 20. Seminarium 
stypendystów Fundacji.

Termin: 11 grudnia 2019 (środa)
Czas: godz. 10:15 – 14:50
Miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa
4 piętro, sala 428

  

Program Seminarium

1015 – 1120         Sesja I - Urządzenia systemów IoT

1120 – 1135         Przerwa na kawę

1135 – 1230         Sesja II - Technika antenowa

1230 – 1245         Przerwa na kawę

1245 – 1355         Sesja III - Techniki pomiarowe

1355 – 1410         Przerwa na kawę

1410 – 1450         Sesja IV - Projekty KNRiCPS

  

Sesja  I

1015 – 1120

Urządzenia systemów IoT

Sesja  II

1135 – 1230

Technika antenowa

Sesja  III

1245 – 1355

Techniki pomiarowe

Sesja  IV

1410 – 1450

Projekty Koła Naukowego
Radiolokacji
i Cyfrowego
Przetwarzania Sygnałów

Przewodniczący: 

Emil Kowalczyk
Orange Labs Polska

Przewodniczący: 

Yevhen Yashchyshyn
IRTM PW

Przewodniczący: 

Konrad Jędrzejewski
ISE PW

Przewodniczący: 

Zbigniew Gajo
WEiTI PW

Robert Kołakowski

Etykieta hybrydowego systemu lokalizacyjnego UWB/BLE             

Natalia Lubojemska

Układ do rejestracji trasy ruchu osób z wykorzystaniem odbiornika GPS 
i modemu sieci
komórkowej

Natalia Osiadała

Wykorzystanie czujników inercyjnych
do monitorowania parametrów życiowych 
i aktywności osób
starszych

Kamil Szczypkowski

Bezprzewodowa metoda wyznaczania zysku anteny
na podstawie jednowrotowego pomiaru fal rozproszonych 
na antenie

Jakub Gawlik

Projekt szyku antenowego typu Van Atta pracującego
na częstotliwości 24 GHz

Piotr Czekała

Analiza propagacji wiązki radiowej
w atmosferze metodą śledzenia promieni

Jerzy Cuper 

Skalarny analizator obwodów do rezonan
-sowych pomiarów materiałów

Agata Olszewska

Badanie bezkontaktowych
wizyjnych metod pomiaru pulsu

Julia Kłos

Weryfikacja możliwości realizacji systemu radiolokacji pasywnej 
z wykorzystaniem systemu LOFAR

Aleksander Droszcz

Charakterystyki kierunkowe subapertur systemu
LOFAR w kontekście przetwarzania sygnałów w radio
-lokacji pasywnej

Krzysztof Stasiak

Detekcja i dwu
-wymiarowe śledzenie dronów we współrzęd
-nych kartezjańskich 
za pomocą radaru FMCW

Wojciech Brodowski

Zastosowanie odbiornika szerokopasmowego jako wielofunkcyjnego urządzenia radarowego 
w systemie radaru bistatycznego

   

Zarząd Fundacji

Józef Modelski (Prezes) 

Andrzej Buchowicz

Jerzy Kołakowski

  

Komisja Konkursowa ds. Stypendiów

Zbigniew Kulka (Przewodniczący)

Andrzej Dąbrowski

Przemysław Rokita

  

Komitet Organizacyjny Seminarium

Jerzy Kołakowski                         22 234-76-35

Anna Czarnecka                           22 234-79-10

Sebastian Kozłowski                   22 234-60-88

   

Potwierdzenia udziału w seminarium

   

Pobierz program seminarium

20.seminarium_program (pdf, 351,84 kB)