Zaproszenie na prezentację pt. ”Elektroniczne standardy sprawozdawczości biznesowej” z udziałem dr. Tomasza Wiśniewski

Seminarium Naukowego "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki”, które odbędzie się dnia 5 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00.

Swoje wystąpienie o tematyce Elektroniczne standardy sprawozdawczości biznesowej zaprezentuje Dr Tomasz Wiśniewski – Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji z udziałem publiczności.

Seminarium Naukowe jest objęte patronatem Urzędu Patentowego RP i fundacji Startup Poland.

Spotkanie seminaryjne odbędzie się w sali 1.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w całym cyklu spotkań – szersze informacje są dostępne na stronie internetowej Seminarium Naukowego WZ PW