Doktorant WEiTI nagrodzony w międzynarodowym konkursie Intela

Polska aplikacja napisana przez doktoranta naszego Wydziału mgr. inż. Piotra Płońskiego do prezentacji danych została wyróżniona w międzynarodowym konkursie Intela.

Mgr inż. Piotr Płoński opowiada o Data Navigator

Data Navigator to aplikacja pozwalająca na prezentację danych i interakcję z nimi w całkowicie nowy sposób, ponieważ do interakcji nie potrzebna jest mysz czy klawiatura! Wszelka interakcja z danymi, jak i z programem, odbywa się za pomocą gestów, komend głosowych, lub wyrazu twarzy. Złamanie barier w komunikacji na linii człowiek-komputer (a nawet można powiedzieć, człowiek-dane) było możliwe dzięki użyciu najnowszej kamery Intela, RealSense 3D camera (opisywanej na antyweb.pl).

Aplikacja wykorzystuje algorytmy rozpoznawania twarzy, gestów, emocji, śledzenia dłoni oraz rozpoznawania mowy do zbudowania nowego interfejsu do interakcji człowieka z danymi.

Aplikacja Data Navigator jest rozwiązaniem do prezentowania danych, które są kluczowe dla działania firmy w publicznym miejscu tak, by wszyscy pracownicy mogli je widzieć. Dzięki temu pracownicy wiedzą co dzieje się w firmie - mogą szybko zareagować na niepokojące zmiany lub przedyskutować problem. Wszystkie prezentowane dane są interaktywne, użytkownik może ich "dotknąć", używając gestów.

Często w dużych firmach, gdzie jest wiele departamentów, ludzie z różnych działów są zainteresowani różnymi informacjami. Do rozwiązania tego problemu Data Navigator używa algorytmu rozpoznawania twarzy z technologii RealSense. Na ekranie domyślnie prezentowany jest zestaw danych dla całej firmy, a gdy do ekranu podejdzie osoba z jakiegoś departamentu, wykrywana jest jej twarz i zmieniany jest widok wyświetlanych danych na widok przygotowany specjalnie dla departamentu oglądającej osoby.

Kolejnym problemem który rozwiązuje Data Navigator, to brak sprzężenia zwrotnego od użytkownika. Skąd mamy wiedzieć które dane/wykresy są ważniejsze dla pracowników, jeżeli nikt nie wyraża swoich opinii? Data Navigator monitoruje emocje i czas spędzony przez użytkowników przed ekranem - dzięki temu wiadomo które wykresy są oglądane i jakie niosą emocje.

Projekt skierowany jest do firm, które nie chcą chować swoich danych ale przedstawiać je pracownikom w efektywny i innowacyjny sposób.

Dzięki temu mogą zmotywować swoich pracowników i poprawić komunikację między nimi. Prezentowane dane pozwolą na podejmowanie szybszych decyzji na podstawie faktów wynikających z danych a nie przekonań, pozwolą na szybsze reagowanie. Istnieje wiele możliwości wykorzystania aplikacji Data Navigator, na przykład aplikacja może zostać użyta do prezentacji firmy na konferencjach, wystawach lub pokazach w nowatorski sposób.

 

 

 Adres strony aplikacji     

    

Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy tak ogromnego sukcesu!