Dwóch studentów WEiTI wyróżnionych Stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dwóch studentów Wydziału Elektroniki i Technika Informacyjnych PW - Piotr Bazydło i Łukasz Chorchos zostało wyróżnionych Stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016.

Stypendia te przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Przyznawane są zarówno studentom, jak i doktorantom.

          

Łukasz Chorchos pod kierownictwem dr. hab. inż. Jarosława Turkiewicza prowadził badania nad systemami transmisji światłowodowej o wysokich przepływnościach. Badania te obejmowały prace nad transmisją w oknie 850 nm dla potrzeb data-interconnect w ramach międzynarodowego projektu FP-7 ADDAPT (Adaptive Data and Power Aware Transceivers for Optical Communications) prowadzonego we współpracy między innymi z TU Drezno, ViSystems czy IBM Zurych.

Ponadto prowadził on też prace nad transmisją w oknie 1310 nm w celu realizacji ultra-szybkiego Ethernet 400G następnej generacji. Jego prace zaowocowały publikacjami naukowymi.

           

Zainteresowania Piotra Bazydło to sterowanie, optymalizacja oraz identyfikacja parametrów modeli matematycznych.

Główne badania prowadzone przez niego dotyczyły zagadnienia ważenia dynamicznego w automatycznych liniach produkcyjnych. W większości, skupiały się one  na wykrywaniu i modelowaniu zaburzeń mających wpływ na proces ważenia dynamicznego przy użyciu metod sztucznej inteligencji.

Ponadto, brał udział w innych pracach dotyczących między innymi budowy dedykowanych automatycznych stanowisk do badania urządzeń pomiarowych o ultrawysokiej rozdzielczości oraz projektowania automatycznych systemów pomiarowych przeznaczonych do pracy w warunkach budowlanych.

Prace te były prowadzone w ramach kilku projektów krajowych oraz jednego projektu europejskiego. Wyniki prac zostały przedstawione na konferencjach naukowych, w formie publikacji naukowych oraz europejskiego zgłoszenia patentowego.

         

Laureatom przekazujemy serdeczne gratulacje!

Na zdjęciu pan Łukasz Chorchos ze swoim promotorem dr. hab. inż. Jarosławem Turkiewiczem.