Inżynier Marta J. Łępicka - studentka WEiTI laureatką konkursu "Młodzi Innowacyjni"

Ogólnopolski Konkurs Prac Doktorskich i Dyplomowych "Młodzi Innowacyjni" został zorganizowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów po raz siódmy. Pani inż. Marta J. Łępicka zajęła pierwsze miejsce na prace inżynierskie z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów.

Inżynier Marta J. Łępicka zrealizowała pracę zatytułowaną "Implementacja i porównanie metod łączenia chmur punktów", której efekty mogą przyczynić się do rozwoju metod rozpoznawania obrazów przez roboty usługowe, które z założenia muszą się poruszać w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Roboty te, przeznaczone do pracy z ludźmi oraz dla ludzi, potrzebują odpowiedników zmysłów połączonych z umiejętnością gromadzenia wiedzy. W pracy porównano wybrane algorytmy łączenia widoków w model i tworzenia niezbędnej wiedzy.

- Swoją pracę dyplomową postanowiłam zrealizować w trybie przyspieszonym (o semestr wcześniej). Myśl o tym podsunął mi w listopadzie 2013 roku dr Tomasz Kornuta. Czasu było mało, więc praktycznie od razu zabrałam się do realizacji tego planu. Trzy miesiące przed złożeniem pracy w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej zaczęłam dodatkowo praktyki w jednej z firm na pełen etat, co wymagało dodatkowego skupienia nad samą pracą.

Spotkałam się jednak z ogromnym wsparciem i zrozumieniem ze strony promotora oraz pozostałych pracowników IAiIS. Sam temat pracy wypłynął w sposób naturalny, jako jeden z elementów projektu dotychczas realizowanego w tym instytucie. Zagadnienie od początku mnie zainteresowało, więc mimo ogromu pracy, jaki musiałam włożyć w jego realizację, nie przychodziło mi to aż tak ciężko. Bardzo się cieszę z wyników konkursu "Młodzi Innowacyjni", gdyż jest to dla mnie, oprócz ogromnego zaszczytu, dowód docenienia całego wysiłku włożonego w realizację mojej pracy. Oczywiście, uważam, że było warto, zarówno trochę popracować nad zagadnieniem związanym z aktywną wizją, jak i wystartować w konkursie. - mówi Marta Jolanta Łępicka  

Magister inż. Patryk J. Chaber z naszego Wydziału otrzymał wyróżnienie w kategorii „Prace dyplomowe magisterskie” (tytuł dysertacji: System regulacji predykcyjnej).

Gratulujemy naszym Studentom!

Informacje o konkursie