Aktualności

Doktorant WEiTI uczestnikiem programu Top Minds

Doktorant naszego wydziału, mgr inż. Andrzej Manujło ukończył prestiżowy program TopMinds współorganizowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został on zakwalifikowany do programu spośród ponad 300 najlepszych doktorantów i studentów z całej Polski.

 

Uroczyste zakończenie edycji 2018 odbyło się 26. czerwca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydarzeniu wzięli udział Uczestnicy Programu, Mentorki i Mentorzy oraz zaproszeni Goście. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował Piotr Dardziński, podsekretarz stanu.

 

W ramach intensywnego treningu, który trwał od marca do czerwca 2018 r. nasz doktorant uczestniczył w:

  • mentoringu indywidualnym z Łukaszem Bogdanem, rzecznikiem patentowym, absolwentem programu Top500 innovators w University of California, Berkeley;
  • weekendowym BootCampie dotyczącym innowacyjnego podejścia do współpracy przedstawicieli nauki i biznesu i wykorzystywania w jak największym stopniu swojego potencjału;
  • trzech weekendowych sesjach szkoleniowych, które obejmowały wykłady i warsztaty o tematyce związanej z zarządzaniem projektami i pracą w zespole, komunikacją interpersonalną, zarządzaniem indywidualnym projektem badawczym, przywództwem i budowaniem zespołu oraz budowaniem marki;
  • pracach projektowych, podczas których zespoły uczestników podjęły się próby rozwiązania wybranych problemów społecznych.

 

 

 

Mgr inż. Andrzej Manujło zaprojektował i zorganizował warsztaty z podstaw programowania i elektroniki dla ponad 150 studentów. Nawiązał on współpracę ze fundacją Arduino, co w efekcie pozwoliło studentom Politechniki Warszawskiej wziąć udział w światowym Arduino Day. Warsztaty były współprowadzone przez Annę Zawadzką – studentkę informatyki na naszym wydziale oraz Krzysztofa Hackiewicz - doktoranta WEiTI, który prowadzi badania w dziedzinie Elektroniki.

 

Celem warsztatów było zarażenie studentów  pasją do elektroniki i programowania. Wybrane osoby po ukończeniu warsztatów stworzyły kilkuosobowe zespoły i miały okazję zrealizować swoje własne projekty  z użyciem platformy, które zostały zaprezentowane podczas otwarcia Warszaw Design Factory. Zbudowane zostały między innymi: system nawigacji po budynku, harfa laserowa oraz bezprzewodowa rękawica: interfejs człowiek – komputer, która umożliwia sterowanie projektorem laserowym podczas Laser show.

 

Na duży sukces tego przedsięwzięcia składa się kilka czynników, takich jak: interdyscyplinarne wykształcenie (Elektronika i Psychologia), doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszej działalności samorządowej, a także otwartość władz PW na innowacje.

 

Od najbliższego semestru (rok akademicki 2018/19) studenci pierwszego roku będą mogli uczestniczyć w kursie Arduino, który powstał na podstawie zdobytego doświadczenia. Wkrótce na naszym wydziale zostanie przeprowadzona testowa realizacja programu studiów z uwzględnieniem innowacyjnych form kształcenia, wykorzystujących m.in. koncepcję PBL (problem/project-based learning).

 

 

 

Dzięki podjętym działaniom i ich efektom mgr inż. Andrzej Manujło został zakwalifikowany do zespołu odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji innowacyjnego modelu kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, przygotowanie programu studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim zgodnie koncepcją PBL oraz jego pilotażową realizację. Skład zespołu: prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, dr inż. Daniel Paczesny, dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW, dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW, mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter, mgr inż. Andrzej Manujło.