Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych odbędzie się we wtorek 1 października 2019 r.

Część 1. zaplanowana jest na godzinę 16:30, w Gmachu Wydziału EiTI przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Część 2. rozpocznie się o godzinie 18:00, w Dużej Auli, Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

   

Program Gali

  1. Hymn Państwowy
  2. Przemówienie Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby
  3. Immatrykulacja
  4. Wystąpienie przedstawiciela studentów
  5. Wręczenie absolwentom dyplomów z wyróżnieniem Summa cum laude
  6. Gaudeamus
  7. Wykład inauguracyjny pt. Cyber(nie)bezpieczeństwo wygłosi dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni.

     

   

Obecność na obydwu częściach uroczystości jest obowiązkowa.

  

Serdecznie zapraszamy!