Aktualności

Otwarcie Szanghajsko-Warszawskiego Laboratorium Sztucznej Inteligencji!

Rozwój algorytmów sztucznej inteligencji oraz zastosowanie ich do analizy danych to główne zadania Szanghajsko-Warszawskiego Laboratorium Sztucznej Inteligencji, które powstało na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

Otwarcie Laboratorium miało miejsce 9 września br.
W uroczystości poprowadzonej przez prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej udział wzięli:

 • Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce LIU Guangyuan
 • Konsul do Spraw Nauki, Technologii i Edukacji JIANG Sudong
 • delegacja chińska pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora The Administrative Center of Shanghai R&D Public Service Platform ZHU Yue.
 • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński, Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr hab. inż. Jarosław Arabas prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Informatyki
 • dr hab. inż. Robert Nowak, Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i nowo powstałego Laboratorium.

W ramach projektu Nowy jedwabny szlak, Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center oraz Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej podpisały w lutym 2019 roku list intencyjny, który powołał Szanghajsko-Warszawskie Laboratorium Sztucznej Inteligencji.
Ma ono dwie siedziby - na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz w Szanghaju.

W Laboratorium prowadzone będą prace związane z rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji
oraz ich wykorzystywaniem do analizy danych. Planowane jest szczególne skupienie się na:

 1. analizie sekwencji biologicznych, w szczególności DNA
 2. analizie danych tekstowych: publikacji, patentów, informacji z sieci społecznościowych
 3. analizie danych medycznych, w szczególności danych obrazowych
 4. analizie danych finansowych.

Po uroczystości goście i reprezentanci Politechniki Warszawskiej wzięli udział w seminarium - wyniki badań zespołu z Szanghaju zaprezentowała Pani WANG Qian, zostały również wygłoszone referaty: 

 • General comments on AI Status - prof. Mieczysław Muraszkiewicz  
 • Scoring scientist using knowledge databases - prof. Henryk Rybiński 
 • Heuristics algorithms - prof. Jarosław Arabas 
 • Computer Vision - dr Tomasz Trzciński 
 • Scalable approaches to dynamic and bi-level optimization problems - prof. Jacek Mańdziuk 
 • Applications of artificial intelligence in robotics - prof. Cezary Zieliński 
 • Scalable solutions for genomic data analysis - dr Tomasz Gambin 
 • Artificial Intelligence and New Silk Road - dr Paweł Wawrzyński.

Wyniki wspólnych prac przedstawili także przedstawiciele firm współpracujących z Wydziałem:

 • prezes Aspartus sp z o.o., Adam Smółkowski - algorytmy sztucznej inteligencji do przewidywania decyzji klienta w procesie likwidacji szkód w ubezpieczeniach motoryzacyjnych 
 • Prezes Milton-Essex SA, dr Jacek Stępień - nowe urządzenie do diagnozy skórnych odczynów alergicznych na podstawie analizy obrazów
 • prezes SAGES, dr Jakub Koperwas - infrastrukturę do stosowania narzędzi chmurowych w projektach typu OpenScience.

Podczas spotkania roboczego, jakie towarzyszyło oficjalnej części uroczystości, omówiono zagadnienia związane z analizą danych tekstowych, publikacji i patentów do wspierania zarządzania talentami, które to zadania są realizowane w laboratorium od marca br. Przedmiotem rozważań były również przyszłe projekty dotyczące analizy sekwencji DNA, analizy obrazów medycznych oraz danych finansowych.