Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

1 października 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Zgodnie z programem, o godzinie 16:30 kierownicy kierunków
powitali nowo przyjętych studentów w gmachu Wydziału.

  

O godzinie 18:00 uroczystości przeniosły się do Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Galę otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Po przemówieniu Dziekana głos zabrał przedstawiciel władz uczelni Prorektor ds. Rozwoju, 

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, a następnie zaproszony gość Karol Okoński, Sekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji. Kilka słów do studentów skierowała także przewodnicząca Samorządu Studentów Gabriela Maciejewska.

Po wysłuchaniu wystąpień wszyscy studenci rozpoczynający studia złożyli ślubowanie, a następnie studenci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali z rąk Dziekana Akt Immatrykulacji.

Absolwentom, którzy ukończyli studia minimum 50 lat temu, Dziekan wręczył Złote Dyplomy. 

Absolwenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem otrzymali dyplomy Summa cum laude.

Po tych doniosłych chwilach wszyscy zebrani mogli wysłuchać Pana Jacka Karczewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów WEiTI, a następnie wykonać Gaudeamus. 

Oficjalną część uroczystości zakończył wykład dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego, prof. uczelni pt. Cyber(nie)bezpieczeństwo.

Streszczenie wykładu do pobrania poniżej.

   

Gdy oficjalna część uroczystości dobiegła końca, był czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia.