Aktualności

Zjazd rocznika dyplomowego 1969

W piątek 24 maja 2019 r. odbył się Zjazd rocznika dyplomowego 1969. Do uczestnictwa w wydarzeniu zgłosiło się około 80 byłych studentów Wydziału, aktualnie zamieszkujących zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zgromadzonych powitał i Zjazd prowadził Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Naszego Wydziału – Jacek Karczewski. Władze akademickie reprezentował i uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał Prodziekan ds. nauki WEiTI - prof. Piotr Tatjewski, który następnie zaprezentował dzisiejszy obraz Wydziału, a także jego perspektywy na przyszłość. Omówione zostały zarówno najnowsze inwestycje w bazę techniczną Gmachu Elektroniki jak i najbardziej zaawansowane prace naukowe prowadzone na WEiTI.

 

Następnie nastąpił kluczowy element wydarzenia tj. oficjalne wręczenie „Złotych Dyplomów PW”, przysługujących wszystkim absolwentom, którzy ukończyli studia co najmniej 50 lat wcześniej. Obok Złotego Dyplomu, każdy wyróżniony otrzymał też pamiątkowy biret WEiTI i kubek „Złotego Absolwenta”. Wręczenia dokonali Prodziekan Piotr Tatjewski oraz Prezes Jacek Karczewski.

 

W części naukowej zjazdu uczestniczący absolwenci wygłosili 3 prezentacje:

-          kol. Jacek Koronnacki – profesor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, nt. wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją 

 

-          kol. Wiesław Łuszczyna – wieloletni pracownik naukowo-badawczy w centrali koncernu Ericsson, nt. swoich doświadczeń inżynierskich m.in. z Izraela i Szwecji;

-          kol. Tomasz Mathia – profesor Uniwersytetu w Lyon, nt. znaczenia naukowego i ekonomicznego trybologii.

Po części oficjalnej odbyła się cześć networkingowa połączona z poczęstunkiem, która trwała kilka godzin.

 

Realizacja wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie wielkie zaangażowanie koleżanek i kolegów z tego rocznika: Anny Serwackiej, Ryszarda Jachowicza, Bohdana Macukowa, Ludwika Paszczyka, a przede wszystkim Jerzego Kucińskiego.