Aktualności

Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni
w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.
Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się
w pierwszej 10, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%.

  

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby,
które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu
w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy,
którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  

  

Wśród 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi znalazły się:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski.

  

Wszystkim wybranym Uczelniom gratulujemy!  

  

(Źródło: www.gov.pl/web/nauka)