Wynajem powierzchni na automaty sprzedające – wybór wykonawców 2019 r.

W załączonym pliku publikujemy zestawienie ofert oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego: