Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze w ostatnim okresie:

  • Opracowanie nowego wielozadaniowego algorytmu nadrzędnej bieżącej optymalizacji punktów pracy regulatorów bezpośredniego sterowania procesu, zapewniającego zwiększenie efektywności ekonomicznej i stopnia spełniania ograniczeń;
  • Rozwinięcie teorii języków zarządzania zaufaniem w oparciu o role;
  • Opracowanie konstrukcji nowych algorytmów wyznaczania punktów równowagi Nasha gier niekooperacyjnych definiowanych przez reguły mechanizmów alokacji i wyceny zasobów.