Cytowania oraz h-index google scholar

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.

Ustalony identyfikator GS należy dopisać do profilu naukowca. Aktualnie można to zrobić na dwa sposoby:

1. samodzielnie, po zalogowaniu w ramach edycji własnego profilu

2. z pomocą uprawnionego redaktora, który może dopisać identyfikator GS w zakładce  Profil / Dane kontaktowe osoby na formularzu wprowadzania danych.

Po wpisaniu identyfikatora GS, na profilu naukowca będzie dostępny odnośnik do jego profilu w GS:

Profil google scholar