Rozprawy doktorskie - zatwierdzone (przed przekazaniem do recenzji)

Większe możliwości związane z dostępem do danych chronionych można uzyskać po zalogowaniu na stronie Bazy Wiedzy PW.