Obieralne Seminarum międzywydziałowe Tech+

Tematem Seminarium Tech+ w semestrze letnim 2014/15 jest GRA. Rzeczywistość wirtualna zagarnia coraz większe obszary fizycznej rzeczywistości. W różnych formach, w tym również wirtualnych rzeczywistości, kreowanych w grach komputerowych.

Tematyka gier ciągle jest w fazie początkowej swojego rozwoju. Nie wszystkie pytania znalazły swoje odpowiedzi. Do czego jeszcze można użyć wirtualnej przestrzeni? Jak będzie wyglądała następna generacja gier? A jak kolejna?

Co może powstać na styku rzeczywistości fizycznej-wirtualnej-Internetu? Urządzenia mobilne – jakie formuły gier wygenerują te istniejące, a jakie przyszłe? Tematem seminarium jest „GRA”, ale od nas zależy, który problem chcemy rozwiązać.

Szczegółowe informacje oraz ZAPISY u osoby prowadzącej zajęcia: dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Wydział Architektury PW, e-mail: anna@bion.pl

Forma zaliczenia:

- prezentacja projektu

Terminy:

Terminy seminarium zostaną ustalone wspólnie na pierwszych zajęciach.

Tutaj możecie obejrzeć film dot. zajęć prowadzonych na temat drukarki 3d

O Seminariach Tech+ 

Cel zajęć:

1. Sprowokowanie współpracy międzywydziałowej studentów (projektowanie w środowisku multitechnologicznym) i nauka jak można wykorzystać siłę zróżnicowanego zespołu.

2. Wyrobienie umiejętności przełożenia pracy naukowej na potrzeby społeczne (rozwiązanie ma być odpowiedzią na konkretną potrzebę społeczną i spełniać warunki rynkowe). Stąd model podejścia projektowego polega na: określeniu potrzeby społecznej-analizie uwarunkowań od strony potrzeb i od strony możliwych rozwiązań-znalezieniu rozwiązania; czyli uwzględnia całość procesu powstawania produktu.

3. Ćwiczenie wynalazczości i intuicji projektowej (w dziedzinach mniej znanych).