Laboratoria badawcze Instytutu Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Systemów Dostępowych
 3. Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej
 4. Laboratorium Sieci
 5. Laboratorium Układów Cyfrowych
 6. Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych

Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej

W ramach projektu POIG.02.01.00-14-197/09  FOTEH powstaje laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej. Zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań nad fotonicznymi systemami telekomunikacyjnymi.

Celem laboratorium jest prowadzenie badań w następujących obszarach:

 • transmisja sygnałów o bardzo wysokich przepływnościach i pojemnościach,
 • przeciwdziałanie niepożądanym efektom w transmisji światłowodowej jak dyspersja czy efekty nieliniowe,
 • czysto-optyczne przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych,
 • światłowodowye systemy i sieci dostępowe,
 • transmisja sygnałów w światłowodach wielodomowych na bardzo krótkie odległości,
 • rozwój i optymalizacja algorytmów projektowania i konfiguracji sieci fotonicznych. 

Laboratorium będzie wyposażone w tester bitowej stopy błędów o przepływności do 56 Gbit/s, generator mikrofalowy do 50 GHz i wektorowy, analizator widma elektrycznego, analizator widma optycznego w zakresie, generator arbitralnych przebiegów, oscyloskop samplujący i czasu rzeczywistego, analizator polaryzacji i PMD, lasery DFB DWDM, laser przestrajalny oraz laser  ze sprzężeniem modowym, tor światłowodowy, wzmacniacze optyczne, modulatory, detektory światła, aktywne i pasywne komponenty mikrofalowe: wzmacniacze, kable, itp., pasywne komponenty optyczne: sprzęgacze, filtry, kable połączeniowe, itp., stoły optyczne wraz z wyposażeniem.

.

Kontakt
Dr inż Jarosław Turkiewicz
jturkiew@tele.pw.edu.pl
22 234 76 29

Dr inż Łukasz Maksymiuk
L.Maksymiuk@tele.pw.edu.pl 
22 234 77 88