Instytut Informatyki

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Charakterystyka Instytutu

Wiele z projektów badawczych realizowanych w Instytucie prowadzonych jest we współpracy z partnerami zewnętrznymi, zarówno przedsiębiorstwami jak też i innymi instytucjami badawczymi. Współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach projektów wykonywanych na zamówienie instytucji przemysłowych (zarówno firm polskich jak też i koncernów międzynarodowych) oraz w ramach konsorcjów badawczych, w tym w szczególności w Programach Ramowych Komisji Europejskiej oraz we współpracy z instytucjami międzynarodowymi (m.in. ONZ).

Ważniejsze projekty Instytutu z ostatnich lat:

Projekty dla SAMSUNG  ELECTRONICS POLSKA

 • Adapting fault injection techniques to improve Samsung mobile products., 2010-2011;
 • Rich Internet Application infrastructure for Mobile Device and Mobile Wikipedia Application, 2008- 2009.

Projekt dla France Telecom RTD

 • Text Mining Platform Supporting Ontology Building and Maintenance, 2005 - 2007.

 Projekty dla ONZ

 • Design and build of a new WWW-ISIS for both Windows and Linux, December 2009 - 30 November 2010. Collective project for FAO;
 • A visualization platform for "assessment landscape" and statistical analyses for the UNEP's system PEARL, June 2007, UNEP.

Projekty dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

 • Automatyzacja budowy reguł semantycznych na potrzeby usług głosowych FT i TP z rozpoznawaniem mowy w języku naturalnym
 • Analiza wykonalności narzędzi i przeglądu technik odkrywania  i kompozycji usług przez systemy wieloagentowe z uwzględnieniem obsługi zapytań w języku naturalnym

Projekty w ramach FP6

 • AMI-SME - Analysis of Marketing Information for Small-and Medium size Enterprises
 • KNOW IT - The innovative Pathfinder, an IT-solution guide to support innovation processes in SME

Instytut Informatyki prowadzi też wiele prac w ramach grantów ministerialnych, rektorskich i dziekańskich.