Instytut Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Telekomunikacji
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

Obecnie zespoły badawcze Instytutu biorą udział w siedmiu projektach w ramach 7 Programu Ramowego UE (przygotowywany jest udział w dwóch kolejnych):

 • dr inż Sławomir Kukliński: EFIPSANS – Exposing the Features in IP Version Six Protocols that can be Exploited/Extended for the Purposes of Designing/Building Autonomic Networks and Services; 01.01.2008 – 31.12.2010 r.
 • dr inż Jarosław Domaszewicz; POBICOS – Platform for opportunistic behavior in incompletely specified, heterogeneous object communities; 13.05.2008 – 30.04.2011 r.
 • dr inż. Krzysztof  Szczypiorski; ProSense – Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Research and Researchers: Towards Pervasive Networking of WBC and the EU, 01.03.2008 – 01.03.2010 r.
 • dr inż Andrzej Bąk; NAPA-WINE – Napa-Wine Network Aware P2P Application over Wise Networks, 01.02.2008 –31.01.2011
 • prof. dr hab. Michał Pióro; Euro NF – Anticipating the Network of the Future – from Theory to Design, 01.01.2008 – 31.12.2010
 • dr inż. Andrzej Bęben; COMET – Content Mediator Architecture for Content-Aware Networks, 02.01.2010 – 02.01.2012
 • dr inż. Piotr Gajowniczek; OneLab2 – An Open Federated Laboratory Supporting Network Research for the Future Internet; 01.03.2010 – 31.08.2010

W ostatnich latach zespoły Instytutu uczestniczyły także w trzech projektach europejskich w ramach COST

 • prof. dr hab. Wojciech Burakowski; Analysis and Design of Advanced Multiservice Networks Supporting Mobility, Multimedia and Internet (COST 279), 31.12.2002-31.12.2005
 • prof. dr hab. Michał Pióro; Graphs and Algorithms in Communication Networks (COST 293), 30.05.3006 – 29.05.2009
 • dr inż. Andrzej Bęben; Data Traffic Monitoring and Analysis: theory, techniques, tools and applications for the future networks (COST ICO703), 31.10.2008 – 31.10.2010

 a także w projektach międzynarodowych

 • prof. dr hab. Tadeusz Łuba; Novel Digital Signal and Image Processing Software and Hardware for Information Systems (w ramach współpracy z A*STARE – Singapore, Nanyang Technological University), 05.10.2006 – 04.10.2009
 • prof. dr hab. Michał Pióro; Mango: Management Platform for Next Generation Optical Networks (w ramach programu Celtic – Eureka), 30.10.2007 – 30.10.2010
 • prof. dr hab. Michał Pióro; Optimization models and methods for planning of integrated transport network under uncertain, and short-term and long-term variable traffic demand (w ramach polsko-niemieckiego projektu DFG); 08.10.2008 – 08.10.2010

Zespoły badawcze Instytutu realizują także szereg krajowych projektów badawczych, w szczególności projektów badawczych MNiSW i prac badawczo-rozwojowych na zamówienie czołowych firm telekomunikacyjnych.

Obecnie są realizowane następujące projekty badawcze MNiSW:

 • prof. dr hab. Jerzy Siuzdak; Zastosowanie optycznej filtracji przestrzennej dla zwiększenia pasma przepustowego światłowodów wielodomowych; 02.06.2009 – 01.06.2012
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski; Projektowanie układów cyfrowych do zastosowań w systemach i sieciach telekomunikacyjnych o wysokiej wiarygodności działania, realizowanych przy użyciu struktur programowalnych FPGA/CPLD, 27.03.2007 – 26.03.2010
 • prof. dr hab. Michał Pióro; Modele i optymalizacja sieci szkieletowych na potrzeby Internetu następnej generacji, 13.05.2008 – 12.05.2011
 • prof. dr hab. Wojciech Burakowski; Mechanizmy i algorytmy dla realizacji łącza QoS, 16.09.2008 – 15.09.2010
 • prof. dr hab. Tadeusz Łuba; Funkcjonalna dekompozycja symboliczna dla celów implementacji automatów skończonych w strukturach FPGA, 08.10.2008 – 03.02.2010
 • dr inż. Halina Tarasiuk; Modele i analiza sygnalizacji dla sieci QoS Internet, 14.04.2009 – 13.04.2011
 • prof. dr hab. Jerzy Siuzdak; Zastosowanie techniki MIMO dla zwiększenia możliwości transmisyjnych światłowodów wielomodowych, 02.06.2009 – 01.06.2012
 • dr inż. Jarosław Turkiewicz; Czysto optyczna metoda generacji zaawansowanych formatów modulacji typu QAM dla potrzeb telekomunikacji światłowodowej, 05.10.2009 – 04.04.2011
 • prof. dr hab. Józef Lubacz; Metody i środowisko badawcze steganografii sieciowej; 05.10.2009 – 04.10.2011

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział Instytutu w realizacji dwóch dużych projektów krajowych we współpracy z czołowymi polskimi ośrodkami naukowymi: 

 • Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe (projekt badawczy zamawiany – trzeci rok realizacji)
 • Inżynieria Internetu przyszłości (projekt w ramach POIG – realizacja w latach 2010-2012)., kierownik projektu prof. Wojciech Burakowski