Instytut Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Telekomunikacji
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Zakładu Podstaw Telekomunikacji to przede wszystkim:

 • synteza i projektowanie układów cyfrowych (ze szczególnym uwzględnieniem układów PLD i FPGA) przy pomocy systemów komputerowych do celów prototypowych i zastosowań przemysłowych,
 • synteza logiczna,
 • synteza logiczna układów łatwo testowalnych,
 • projektowanie samotestowalnych układów z wbudowaną ścieżką testującą,
 • problemy projektowania samo-rekonfigurowalnych połączeń w szerokopasmowych sieciach wykorzystujących asynchroniczny tryb transmisji (Asynchronous Transfer Mode) oraz koncepcję ścieżki virtualnej (Virtual Path)
 • projektowanie, ocena i testowanie algorytmów i technik kryptograficznych
 • planowanie i projektowanie metod dla infrastruktury technicznej i organizacyjnej usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mangementu w telekomunikacji.

Badania prowadzone w Zakładzie Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z szybką transmisją danych w sieciach światłowodowych. Badane jest szybkie przełączanie sygnałów w optycznych wzmacniaczach półprzewodnikowych, zastosowanie wielowartościowych formatów modulacji, przeciwdziałanie dyspersji polaryzacyjnej. Duża część prac skupiona jest na tematyce poprawy przepustowości światłowodów wielomodowych, przez zastosowanie takich technik jak fazowa filtracja światła na wejściu światłowodu, transmisja poza pasmem czy też zwielokrotnienie wiele wejść/wiele wyjść (MIMO). Ze środków POiG powstaje w zakładzie laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej, w którym do badań nad systemami transmisji światłowodowej wykorzystywana będzie najbardziej zaawansowana aparatura badawcza. Aktualne informacje na temat prowadzonych prac znajdują się na stronie http://ocg.tele.pw.edu.pl. W zakładzie opracowywany jest również nowatorski celiometr optyczny wysokiej precyzji dla przemysłu lotniczego. Zainteresowania pracowników zakładu obejmują także aspekty cyfrowego przetwarzania sygnałów w zastosowaniu do obróbki danych z radarów.

 • Prace realizowane są w ramach grantów MNiSzW, współpracy z przemysłem (min. TP S.A., France Telecom) jak również sieci doskonałości BONE.
 • Działalność dydaktyczna zakładu skupiona jest na przetwarzaniu sygnałów, transmisji światłowodowej oraz w przewodach miedzianych oraz transmisji radiowej. Wiele prac dyplomowych powstaje przy współudziale TP S.A.
 • Najważniejsze osiągnięcia zakładu w latach 2008-2010 to: opracowanie filtrów fazowych światła poprawiających pasmo światłowodu wielomodowego, pierwsza na świecie 4 kanałowa transmisjia MIMO w światłowodzie wielomodowym.

Zakład Systemów Teletransmisyjnych prowadzi działalność naukowo-badawcza i dydaktyczną w zakresie:

 • Systemy transmisyjne SDH
 • Badanie jakości usług telekomunikacyjnych
 • Kodowanie obrazu i mowy
 • Systemy satelitarne
 • Systemy i sieci dostępowe
 • Inteligencja otoczenia.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Teleinformatyki i Telekomutacji dotyczy następujących zagadnień:

 • Teoria kolejek i jej zastosowania do inżynierii ruchu telekomunikacyjnego
 • Projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych przy użyciu metod optymalizacyjnych
 • Systemy wspomagania zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi
 • Metodologia i systemy wspomagania testowania protokołów telekomunikacyjnych
 • ystemy ochrony informacji
 • Usługi i aplikacje mobilne.