Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
954. 07.10.2020 11:00
Zgłoszenia udziału: anna.koziel@pwr.edu.pl, do 5.10., g. 15:00
mgr inż. Piotr Szyszka Technologia i właściwości jonizatorów gazów MEMS dla mikrospektrometrii mas prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska; prom. pom. dr hab. inż. Tomasz Grzebyk, prof. uczelni, PWr
Pobierz plik (pdf, 272,18 kB)
953. 06.10.2020 12:00
Meeting ID: 997 2132 3622, Passcode: 998532
mgr inż. Rafał Białek Magnetooptyczna metoda detekcji impulsowych pól elektromagnetycznych dużej mocy dr hab. inż. Marek Kuchta, prof. uczelni, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 211,25 kB)
952. 02.10.2020 14:00
Microsoft Teams
mgr Marcin Lenart Sensor Information Scoring for Decision-Aid System in Railway Domain dr hab. Andrzej Bielecki, prof. uczelni, AGH; prom. pom. prof Marie-Jeanne Lesot, Sorbonne Universite
Pobierz plik (pdf, 227,39 kB)
951. 30.09.2020 10:00
Zgłoszenia udziału: anna.koziel@pwr.edu.pl, do 28.09., g. 15:00
mgr inż. Tomasz Kotwica Analiza właściwości cienkowarstwowych struktur z efektem pamięciowym na bazie wybranych tlenków metali przejściowych Prof. dr hab. inż. Jarosław Domaradzki, Politechnika Wrocławska; prom. pom. dr hab. inż. Damian Wojcieszak, prof. uczelni, PWr
Pobierz plik (pdf, 217,92 kB)
950. 28.09.2020 10:00
Google Meet. Zgłoszenia udziału: a.kubicka@issi.uz.zgora.pl
mgr inż. Korneliusz Krzysztof Warszawski Modelowanie geometryczne terenu w oparciu o wybrane algorytmy systemu cząstek dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. uczelni; Uniwersytet Zielonogórski
Pobierz plik (pdf, 163,35 kB)
949. 25.09.2020 12:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Wiktor Staszewski Analiza Rozkładu pola akustycznego we wnętrzu ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra, Politechnika Wrocławska; prom. pom. dr inż. Piotr Pruchnicki, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 67,28 kB)
948. 25.09.2020 10:00
ZOOM. Zgłoszenia: elzbieta.gajda@polsl.pl, do 24.09.br, g. 12:00
mgr inż. Sebastian Temich Testowanie i identyfikacja wybranych parametrów specyfikacji projektowej układów elektronicznych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej dr hab. inż. Damian Grzechca, prof. uczelni, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 206,42 kB)
947. 24.09.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Paweł Kłeczek Computer vision and machine learning algorithms for dermatopathological image analysis dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 395,60 kB)
946. 22.09.2020 12:00
Meeting ID: 913 1723 4523, Passcode: 805108
mgr inż. Wojciech Lejkowski Nowatorska metoda diagnostyki wybranych stanów patologii serca oparta na czasowo-częstotliwościowej analizie sygnałów fonokardiograficznych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Wojskowa Akademia Techniczna; dr hab. n. med. Robert OLSZEWSKI, prof. NIGRiR
Pobierz plik (pdf, 255,46 kB)
945. 17.09.2020 12:00
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr inż. Artur Męski Model Checking for Reaction and Multi-Agent Systems prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 451,80 kB)
944. 17.09.2020 12:00
Zgłoszenia udziału: sm@ipipan.waw.pl, do 28.09., godz. 12:00
mgr Tomasz Steifer Computable prediction of infinite binary sequences with zero-one loss dr hab. Łukasz Dębowski, prof. IPI PAN; promotor pomocniczy dr Dariusz Kalociński, IPI PAN
Pobierz plik (pdf, 432,08 kB)
943. 09.09.2020 12:00
Sala Naukowa Wydziału Elektroniki WAT (s. 121 b. 45)
mgr inż. Jacek Jendo Częstotliwościowa synteza sygnału sondującego w radarze penetracji gruntu z wykorzystaniem wąskopasmowych emisji z kodowaniem ciągłym i dyskretnym dr hab. inż. Mateusz Pasternak, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 206,78 kB)
942. 07.09.2020 09:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Piotr Zimoch Analiza i badania dwufazowych quasi-rezonansowych przekształtników DC/DC podwyższających napięcie z tranzystorami SiC i GaN dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Politechniki Śląskiej; prom. pom. dr inż. Jarosław Michalak, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 481,31 kB)
941. 18.08.2020 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Maciej Różewicz Algorytmy stabilizacji pojazdów jednośladowych dr hab. inż. Adam Piłat, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 344,40 kB)
940. 06.08.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Tomasz Karpiel Optymalizacja zabezpieczeń stosowanych w systemie sterowania maszyny wyciągowej współpracującej z agregatem hydraulicznym układu hamulcowego prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 377,14 kB)

Zobacz także