Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
926. 29.04.2020 15:30
Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Tomasz Rutkowski Explainable Artificial Intelligence Based on Neuro-Fuzzy Approach in Application to Recommender Systems dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych; prom. pom. dr Radosław Nielek, PJATK
Pobierz plik (pdf, 304,01 kB)
925. 12.03.2020 12:00
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr Ashutosh Dhar Dwivedi Cryptanalysis of lightweight ciphers dr hab. Paweł Morawiecki, prof. Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 406,41 kB)
924. 21.02.2020 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Szyperski Diagnostic methods based on the analysis of interference images prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska; promotor pomocniczy dr hab. inż. Robert Iskander, PWr
Pobierz plik (pdf, 66,92 kB)
923. 20.02.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
Waldemar Bauer Implementacja układów niecałkowitego rzędu w systemach wbudowanych prof. dr hab. inż Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 364,03 kB)
922. 20.02.2020 09:00
Politechnika Białostocka
mgr inż. Adam Steckiewicz Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych dr hab. inż. Bogusław Buryło, prof. uczelni Politechnika Białostocka
Pobierz plik (pdf, 595,92 kB)
921. 13.02.2020 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Rafał Kaczmarek Kryteria wykrywalności przyklejeń brzegowych w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array prof. hab. inż. Jacek Słania, Politechnika Częstochowska; prom. pom.: dr inż. Ryszard Krawczyk, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,14 kB)
920. 28.01.2020 12:30
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Oskar Wyszyński Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstruction prof. dr hab. Roman Płaneta, Uniwersytet Jagieloński; prom. pom. dr Wiesław Chmielnicki
Pobierz plik (pdf, 223,94 kB)
919. 23.01.2020 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Jerzy Nawrocki Analiza pola naprężeń wybranych niezgodności spawalniczych prof. hab. inż. Jacek Słania, Politechnika Częstochowska; prom. pom.: dr inż. Kwiryn Wojsyk, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,14 kB)
918. 17.01.2020 11:00
Inastytut Badań Systemowych PAN
mgr Rafał Latkowski Wnioskowanie z danych z brakującymi wartościami atrybutów prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Inastytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 738,81 kB)
917. 14.01.2020 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Stanisław Kacprzak Spoken language recognition in i-vector space using cluster-based modeling dr hab. inż. Bartosz Ziółko prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza, prom. pomocniczy dr inż. Konrad Kowalczyk
Pobierz plik (pdf, 303,03 kB)
916. 20.12.2019 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Michał Miśkiewicz Functional and transport inequalities and their applications to concentration of measure dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 377,16 kB)
915. 11.12.2019 12:30
Politechnika Poznańska
mgr inż. Jakub Siast Archtecture and protokols for networks-on-chip implemented in FPGA devices prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 283,80 kB)
914. 05.12.2019 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż.Wojciech Zwonarz Algorytmy wysokiej dokładności śledzenia trajectorii robota przemysłowego prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 486,22 kB)
913. 02.12.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jakub Porzycki Modelowanie dynamiki tłumów oparte na danych dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza
912. 29.11.2019 09:30
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Artur Maroszek Badanie zależności stopnia uwęglenia karbonizatu od wybranych parametrów torgazu w ślimakowym reaktorze toryfikującym dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. uczelni; dr hab. inż. Monika Zajemska prof. uczelni; Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 386,38 kB)