Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
911. 27.11.2019 13:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Mirosław Krystian Wróbel Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr Marcin Lewandowski IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 583,94 kB)
910. 26.11.2019 11:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Maciej Wasilewski Adaptative stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitations prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr inż. Dominik Pisarski, IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 594,51 kB)
909. 21.11.2019 12:15
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Marcin Badurowicz Zintegrowane metody oceny jakości dróg jako społecznościowy system akwizycji danych dr hab. Jerzy Montusiewicz, Politechnika Lubelska
Pobierz plik (pdf, 359,21 kB)
908. 14.11.2019 16:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Aleksandra Jarmolińska Algorithms and models for protein structure analysis prof. dr hab. Anna Gambin, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 369,87 kB)
907. 14.11.2019 14:30
Uniwersytet Warszawski
mgr Marta Strzelecka Estimates for moments of random vectors prof. dr hab. Rafał Latała, Uniwersytet Warszawski; promotor pom. dr Piotr Nayar, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 322,49 kB)
906. 12.11.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Joanna Kosińska Autonomic management of cloud-native applications prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 303,93 kB)
905. 05.11.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Edmund Ciesielka Zarządzanie źródłami rozproszonymi w aspekcie bilansowania handlowego i technicznego. Agregacja źródeł prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 478,01 kB)
904. 04.11.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Adam Górski Kosynteza oraz przydział nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagielloński; promotor pomocniczy dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć
Pobierz plik (pdf, 299,53 kB)
903. 28.10.2019 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Damian Chojnacki Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, Politechnika Gdańska; promotor pomocniczy dr inż. Marcin Ciołek, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 577,25 kB)
902. 25.10.2019 11:30
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Wojciech Domski Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. uczelni Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 67,71 kB)
901. 23.10.2019 13:30
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr Konrad Gołuchowski Metoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskich prof. dr hab. Adam Przepiórkowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 377,48 kB)
900. 23.10.2019 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż.Piotr Mozoł Kompatybilność elektromagnetyczna systemów telewizji mobilnej dr hab. inż. Kamil Staniec, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 48,49 kB)
899. 16.10.2019 12:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Wiesław Kopeć A Method of Software Development with Older Adults' Participation dr hab. Adam Wierzbicki prof. uczelni, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Pobierz plik (pdf, 340,86 kB)
898. 15.10.2019 13:15
Politechnika Wrocławska
mgr Paweł Kędzia Metoda pogłębianej analizy semantycznej w zadaniu wykrywania relacji semantycznych miedzy fragmentami tekstu w języku polskim dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. Uczelni, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 313,80 kB)
897. 15.10.2019 11:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Łukasz Matuszewski Wykorzystanie zasobów układów reprogramowalnych do wytwarzania ciągów losowych dr hab. inż. Mieczysław Jessa prof. uczelni, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 236,19 kB)