Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
881. 26.09.2019 11:00
Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Krzysztof Baran Temperatura panelu oświetleniowego ze źródłami LED i jej wpływ na wybrane parametry świetlne dr hab. inż. Antoni Różowicz prof. uczelni, Politechnika Świętokrzyska, prom. pom. dr inż. Henryk Wachta Politechnika Rzeszowska
Pobierz plik (pdf, 610,91 kB)
880. 25.09.2019 14:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Wojciech Frącz Modelowanie jakości kodu źródłowego na podstawie danych gromadzonych w systemach kontroli wersji dr hab. inż. Marek Kisiel prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza; promotor pom. dr inż. Jacek Dajda
Pobierz plik (pdf, 299,59 kB)
879. 25.09.2019 13:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Łukasz Chechliński Wykorzystanie sieci konwolucyjnych w systemach wizyjnych urządzeń mobilnych dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 246,67 kB)
878. 25.09.2019 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Marta Fiedot-Toboła Właściwości sensorowe jednowymiarowych struktur tlenku cynku prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 240,12 kB)
877. 25.09.2019 12:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Agnieszka Chądzyńska- Krasowska Wybrane metody ewaluacji i strojenia bazodanowych silników aproksymacyjnych bazujących na granularnych podsumowaniach danych dr hab. Dominik Ślęzak prof.uczelni, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 739,87 kB)
876. 25.09.2019 11:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Krzysztof Adamski Układy mikrofluidyczne wykonane w technice strumieniowego druku 3D dr hab. inż. Rafał Walczak, Politechnika Wrocławska; promotor pom. dr inż. Wojciech Kubicki, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 249,98 kB)
875. 25.09.2019 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Michał Kawalec Wpływ geometrii komory spalania na strukturę fali detonacyjnej w silniku rakietowym prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 159,34 kB)
874. 24.09.2019 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Mazgaj Advanced safety analysis of an Intermediate Break Loss of Coolant Accident prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 156,92 kB)
873. 24.09.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Adam Pieprzycki Planowanie i optymalizacja rozmieszczenia punktów dostępu sieci WLAN standardu IEEE 802.11 w środowisku wewnątrzbudynkowym dr hab inż. Wiesław Ludwin, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 304,23 kB)
872. 24.09.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Piotr Śmigielski System wizyjny dla autonomicznego robota poruszającego się w trzech wymiarach dr hab. Andrzej Bielecki prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 482,62 kB)
871. 24.09.2019 10:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Katarzyna Mroczkowska Właściwości cienkich warstw tlenkowych indukowanych na powierzchni metali promieniowaniem laserowym dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. Politechniki Wrocławskiej; prom. pom. prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, PWr
Pobierz plik (pdf, 444,37 kB)
870. 23.09.2019 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Michał Jan Dyk The method for knowledge acquisition from sensor networks and the Internet of Things using model of augmented perception dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, Wojskowa Akademia Techniczna; promotor pom. dr inż. Dariusz Pierzchała, WAT
Pobierz plik (pdf, 564,36 kB)
869. 23.09.2019 11:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Aleksandra Postawka Modelowanie i rozpoznawanie nietypowych zachowań dzieci dr hab. inż. Przemysław Śliwiński, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 66,52 kB)
868. 23.09.2019 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Michał Kubiś Study on modification of thermal properties of epoxy-based composites prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, PW; koprom.: prof. Maik Gude, TU Dresden; prom. pom. dr inż. Mirosław Seredyński, PW
Pobierz plik (pdf, 174,63 kB)
867. 20.09.2019 13:15
Politechnika Łódzka
mgr inż. Sławomir Skonieczko Analiza tekstury obrazów ultrasonograficznych dla oceny żywotności mięśnia sercowego prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 347,49 kB)