Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
866. 20.09.2019 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Marcin Jan Dawiec Problem wyszukiwania kostek w kontekście kryptoanalizy szyfrów blokowych dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 590,65 kB)
865. 20.09.2019 11:15
Politechnika Łódzka
mgr inż. Karol Tatar Synteza regulatorów ślizgowych dla przetworników energoelektronicznych ze słabo tłumionymi wejściowymi filtrami LC prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, Politechnika Łódzka; promotor pom. dr inż. Piotr Chudzik, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 365,29 kB)
864. 20.09.2019 11:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Marek Tatara Modelowanie procesu przepływu medium w rurociągach transportowych – synteza ich modeli przestrzenno-stanowych i analiza matematycznych właściwości modeli w kontekście diagnostyki przecieków prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska; prom. pomocniczy dr inż. Janusz Kozłowski, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 274,15 kB)
863. 20.09.2019 09:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Aleksander Sobotnicki Metoda estymacji objętości wyrzutowej sztucznej komory serca z wykorzystaniem techniki elektroimpedancyjnej dr hab. inż. Adam Gacek prof. uczelni, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
Pobierz plik (pdf, 245,78 kB)
862. 19.09.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Adam Łuszpaj Zdecentralizowana infrastruktura do integracji wiedzy Sematic Web prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 292,72 kB)
861. 19.09.2019 11:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Łukasz Boruc Pojemnościowa Tomografia Komputerowa jako nowa metoda do monitorowania wizualizacji i oceny przebiegu procesów spalania prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 165,27 kB)
860. 19.09.2019 10:00
Politechnika Białostocka
mgr inż. Michał Harasimczuk Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi dr hab. inż. Jakub Davidziuk, prof. Politechniki Białostockiej
Pobierz plik (pdf, 549,94 kB)
859. 18.09.2019 12:15
Politechnika Łódzka
mgr inż. Joanna Jojczyk Rozmyte modelowanie właściwości wybranych obiektów cieplnych dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. Politechniki Łódzkiej
Pobierz plik (pdf, 79,45 kB)
858. 18.09.2019 11:30
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Lechowicz Algorithms for flow assignment and resource allocation in spectrally-spatially flexible optical networks prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, Politechnika Wrocławska; prom. pom. Róża Goścień, P. Wr.
Pobierz plik (pdf, 73,49 kB)
857. 18.09.2019 11:00
Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Krzysztof Górski Nieliniowy elektrotermiczny model transformatora impulsowego stosowanego w elektronicznych układach zasilających prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 309,26 kB)
856. 17.09.2019 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr Maciej Jankowski Dimension Reduction Methods in Text Classification with Probabilistic Graphical Models prof. dr hab. inż. Marian Chudy, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 595,05 kB)
855. 16.09.2019 13:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Piotr Wygocki On Nearest Neighbors dr hab. Piotr Sankowski, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 317,94 kB)
854. 16.09.2019 12:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Jan Klimaszewski Metoda samokalibracji układu kamer: wizyjnej i termowizyjnej na podstawie dopasowania obrazów dr hab. inż. Barbara Putz prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 245,45 kB)
853. 16.09.2019 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Marcin Pękala Badanie jednoznaczności sił reakcji napędowych w modelach wieloczłonowych układów mechanicznych i robotycznych dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. Politechniki Warszawskiej; prom pom. dr inż. Paweł Malczyk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 167,01 kB)
852. 16.09.2019 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Krzysztof Makles Analiza wpływu kontrolowanej pulsacji łuku na transport ciekłego metalu elektrod rdzeniowych przeznaczonych do napawania utwardzającego dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. Politechniki Częstochowskiej; prom. pom. dr inż. Krzysztof Kudła, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 357,40 kB)