Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
851. 16.09.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Grzegorz Sułkowski Implementacja mechanizmów wyszukujących wzorce do akceleracji przetwarzania pakietów sieci Ethernet w układach rekonfigurowalnych FPGA prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 306,48 kB)
850. 16.09.2019 11:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Tomasz Kociumaka Efficient Data Structures for Internal Queries in Texts prof. dr hab. Wojciech Rytter, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 319,21 kB)
849. 13.09.2019 13:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Anna Papież Integrative data analysis methods in multi-omics molecular biology studies for disease of affluence biomarker research prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 1,29 MB)
848. 13.09.2019 11:15
Politechnika Poznańska
mgr inż. Marcin Dryjański A Hierarchical and Modular Resource Management in the Future Wireless Systems dr hab. inż. Adrian Kliks, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 252,11 kB)
847. 13.09.2019 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Dorian Skrobek Modelowanie, analiza i optymalizacja cyklu roboczego manipulatorów o czterech stopniach swobody dr hab. inż. Dawid Cekus prof. uczelni, Politechnika Częstochowska; promotor pomocniczy dr inż. Paweł Waryś, PCz
Pobierz plik (pdf, 353,50 kB)
846. 13.09.2019 10:30
Politechnika Śląska
mgr inż. Paweł Iwaneczko Zastosowanie czujników bezwładnościowych w nawigacji osób pieszych prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 1,28 MB)
845. 12.09.2019 17:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Michał Łasica Parabolic equations with very singular nonlinear diffusion prof. Piotr B. Mucha, Uniwersytet Warszawski; prom. pomoc. dr Jose Salvador Moll Cebolla, Universitat de València
Pobierz plik (pdf, 376,35 kB)
844. 12.09.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Elżbieta Pociask Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 492,70 kB)
843. 06.09.2019 12:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Selam Waktola Three-dimensional image processing methods to investigate structural changes of granular materials during gravitational flow based on x-ray tomography data dr hab. Laurent Babout, prof. Politechniki Łódzkiej; prom. pom. dr inż. Krzysztof Grudzień, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 91,05 kB)
842. 06.09.2019 12:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Selam Waktola Three-dimensional image processing methods to investigate structural changes of granular materials during gravitational flow based on X-Ray tomography data dr hab. Laurent Babout prof. uczelni, Politechnika Łódzka; promotor pom. dr inż. Krzysztof Grudzień, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 319,39 kB)
841. 06.09.2019 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Marek Kulawiak Przetwarzanie hydroakustycznych i lidarowych danych przestrzennych w celu konstrukcji trójwymiarowych modeli rzeczywistych obiektów dr hab. inż. Zbigniew Lubniewski, prof. Politechniki Gdańskiej; prom. pom. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. P.Gd.
Pobierz plik (pdf, 272,26 kB)
840. 06.09.2019 10:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Mateusz Owczarek Modeling 3D Scenes from Sequences of Depth Images in a Personal Micro-Navigation Aid for the Visually Impaired prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka; prom. pom. dr inż. Piotr Skulimowski, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 75,36 kB)
839. 06.09.2019 10:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Dawid Połap Hybrydowa metoda ekstrakcji i klasyfikacji cech dla systemów człowiek-maszyna (A hybrid method of extraction and classification of features for human-machine interaction systems) dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 338,49 kB)
838. 05.09.2019 11:00
Politechnika Warszawska
mgr Marcin Bugaj Research methodology for flexible hybrid photovoltaic thermal solar collectors prof. dr hab. inż. Roman Domański, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 159,26 kB)
837. 04.09.2019 09:00
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice
mgr Jacek Gruca Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem dr hab. Zbigniew Puchała, Polska Akademia Nauk; dr hab. Wiesław Laskowski, Uniwersytet Gdański
Pobierz plik (pdf, 262,20 kB)