Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
11. 10.12.2013 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr. inż. Dmitrij Żatuchin Metody automatycznej analizy jakości interfejsów webowych prof. dr hab. inż. Adam Grzech
Pobierz plik (jpeg, 76,69 kB)
10. 03.12.2013 13:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Jolanta Wrzeszczak-Noga Metodyka i algorytmy aukcyjne zarządzania systemami webowymi z jakością usług dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr.
Pobierz plik (jpeg, 75,92 kB)
9. 19.11.2013 12:15
Politechnika Łódzka
dr. inż Anna Fabińska Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych
Pobierz plik (jpeg, 95,99 kB)
8. 01.01.1970 01:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Adam Marszałek Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, IPPT PAN; prom. pomocniczy: dr inż. Michał Bereta, Politechnika Krakowska
Pobierz plik (pdf, 558,53 kB)
7. 01.01.1970 01:00
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Roman Grundkiewicz Algorithms for automatic grammatical error correction dr hab. Krzysztof Jassem, prof. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz plik (pdf, 1,09 MB)
6. 01.01.1970 01:00
Politechnika Koszalińska
mgr inż. Włodzimierz Wysocki Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Pobierz plik (tiff, 26,21 kB)
5. 01.01.1970 01:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Sebastian Kurczyk Soft Computing Algorithms for Noise and Vibration Control prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach
Pobierz plik (pdf, 1,23 MB)
4. 01.01.1970 01:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Andrzej Cichy Optymalizacja kosztów budowy oraz eksploatacji linii kablowych wysokich napięć prof. dr hab. inż. George Anders, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 353,50 kB)
3. 01.01.1970 01:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Rolando Ingles Chavez Software Framework for High-Performance Inter-Process Communication based on Shared-Memory for Large-Scale Data Acquisition Systems prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 385,92 kB)
2. 01.01.1970 01:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Przemysław Spychalski System wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania okrętowych podsystemów elektroenergetycznych dr hab. inż. Ryszard Arendt, Politechnika Gdańska, prom. pom. dr inż. Andrzej Kopczyński PG
Pobierz plik (pdf, 58,36 kB)
1. 01.01.1970 01:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Olga Doubrovina Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure characterization dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN; prom. pom. dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 584,20 kB)