SAFESPOT – Współdziałające systemy podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego „Inteligentne pojazdy na inteligentnej drodze”

Kierownik:
E-mail:
Tel.:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
doc. dr Tomasz Kosiło 
t.kosilo@ire.pw.edu.pl 
 +48 22 234 75 76
2006-02-01
2009-12-31

Koordynator projektu: Centro Ricerche Fiat S.c.p.A. (IT).

Partnerzy: DaimlerChrysler AG (DE), Renault france, Regie­nov (FR), Volvo Technology Corporation (SE), Robert BOSCH GmbH (DE), SIEMENS AG (DE), ANAS S.p.A. (IT), Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (FR), NETHERLANDS ORG. for APPLIED SCIENTIFIC RES.(NL), MIZAR Automazione S.p.A. (IT), Piaggio & C. SPA (IT), Continental Teves AG & Co OHG (DE), IBEO Automobile Sensor GmbH (DE), Kapsch Traf­ficCom AB (SE), LACROIX TRAFIC (FR), NAVTEQ Europe B.V. (NL), Planung Transport Verkehr AG (DE), Q-Free ASA (NW), Siemens VDO Automotive AG (DE), Tele Atlas NV (NL), VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND (SF), Autostra­da Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (IT), CG Côtes d’Armor (FR), Swedish Road Administration (SE), CIDAUT: Fundación para la Investigación y Desarrollo en Autom. (ES), CENTRO STUDI SUI SISTEMI DI TRASPORTO (IT), Dip. di Ing. Biofisica ed Elettronica – Univers. degli Studi di Genowa (IT), CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY – HELLAS (EL), Institu­te of Communication and Computer Systems (EL), Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (FR), Istituto Superiore Mario Boella (IT), MIRA Limited (UK), Société pour le Développement de l’Innovation dans les Transports (FR), Rijkswaterstaat (NL), Technische Universität Chemnitz (DE), Technische Universita­et Muenchen (DE), University of Stuttgart (DE), German aero­space center (DE), European Road Transport Telematics Impl. coordination Org. Scal (BE), Center for Research And Telecom. Exper. for NETworked Comm. (IT), Politechnika Warszawska (PL), Budapest University of Technology and Economics (HU), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR), Bundesanstalt fuer Strassenwesen (DE), THOMAS MILLER & CO. LTD (UK), Provincie Noord-Brabant (NL), RENAULT SPAIN (ES), Universidad Politécnica de Madrid (ES), Telefónica Investi­gación y Desarrollo Sociedad Anónima Unipers. (ES), CETECOM (FR), Magneti Marelli Sistemi Elettronici (IT).

Cel projektu: Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w podprojekcie SINTECH – innowacyjne techno­logie. Zasadniczym celem podprojektu SINTECH jest przeba­danie specjalnych technologii, które umożliwią zbudowanie całego systemu. Prace naukowo‑badawcze obejmą technologie i systemy pre­cyzyjnej lokalizacji (określania pozycji) względnej.

Oczekiwane rezultaty: Powstanie innowacyjnej technologii trans­misji radiowej UWB, która zapewni lokalizację pojazdu na pod­stawie metody pomiaru parametrów sygnałów odbieranych od sąsiednich pojazdów na drodze (autostradzie). Zbudowany i przebadany został „demonstrator” systemu.