BIOWIZ - Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video

 

Tytuł projektu (skrót)

En: BIOWIZ - Design and construction of a system for recognition of persons (offenders) based on face images captured on photograph or video material

Pl: BIOWIZ - Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video.

 

Finansowanie: NCBR - Projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 7/2015, umowa nr DOB-BIO7/18/02/2015

 

Projekt wykonuje konsorcjum:

  • Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy
  • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Okres realizacji: 20-12-2015 – 20-09-2018

Krótki opis projektu:

En: The goal of this project is to build a system for biometric identification of perpetrators of offences or criminals based on photographs and/or video materials. The biometric part of the system will consist of integrated modules, including face detection module, surveillance module, “biometric engines” for face and silhouette recognition, and fusion module generating biometric profiles. Biometric modules will be integrated with a database, which will integrate the biometric data with the police records. The system is thought as an interactive tool and will be operating in various application scenarios, including face detection, isolation of video frames containing faces, surveillance in video materials and identification of persons marked on photo and video materials using the biometric profiles. Modular construction enables for easy supplementing the scenario list and actualization of biometric techniques. The system will be an indispensable tool for personal identification tasks.

 

Pl: W wyniku projektu powstanie system do identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie materiałów zdjęciowych i/lub wideo. Część biometryczna systemu złożona będzie ze zintegrowanych modułów, w tym modułu detekcji twarzy, modułu śledzenia, „silników biometrycznych” wytwarzających wzorce biometryczne twarzy i sylwetki oraz modułu łączącego dostępne dane w Profile Biometryczne. Moduły biometryczne będą sprzężone z bazą danych łączącą dane biometryczne z częścią sygnalityczną i materiałami operacyjnymi. System pomyślany jest jako narzędzie interaktywne, mogące działać w kilku scenariuszach, np. detekcja twarzy, wyodrębnianie klatek z obrazami twarzy i śledzenie twarzy w materiałach wideo, identyfikacja osoby zaznaczonej na zdjęciach lub materiale wideo na podstawie profilu biometrycznego. Modułowa konstrukcja pozwoli na przyszłe uzupełnianie listy scenariuszy i technik biometrycznych. Wykorzystanie systemu będzie bardzo istotne dla pracy funkcjonariuszy identyfikujących osoby.

 

Słowa kluczowe:

En: biometrics, identity identification, face detection, tracking, silhouette recognition

Pl: biometria, identyfikacja tożsamości, detekcja twarzy, śledzenie, analiza sylwetki

 

http://www.ncbr.gov.pl/