Nowoczesne światłowodowe struktury czujnikowe w IMiO

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem opublikowanym przez Politechnikę Warszawską w dziale "Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)". prezentującym potencjał intelektualny pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuł dotyczy projektu realizowanego przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Nanowarstwowe czujniki zdolne do natychmiastowego wykrycia zagrożenia biologicznego czy chemicznego to ważny krok do zrozumienia problemów związanych z inżynierią środowiska. Przede wszystkim jednak pomogą one chronić zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt.

Nad technologią pracuje zespół prowadzony przez dr. hab. inż. Mateusza Śmietanę z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Jego celem jest opracowanie technologii, a następnie wytworzenie i charakterystyka nowoczesnych światłowodowych struktur czujnikowych z trwałymi pokryciami cienkowarstwowymi. Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi wzrosło zapotrzebowanie na czujniki, które szybko wykryją zagrożenie biologiczne, chemiczne, czy wady materiałów budowlanych.

Więcej