Projekt BioPKI

.

Projekt rozwojowy, obronny współfinansowany przez NCBiR,  O ROB 0027 01/ID 27/2, pt. „Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych”, realizowany w wymiarze 24 miesięcy w latach 2012-2013 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe.

.

Priorytetowy obszar badań: Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń

.

Zakres tematyczny: Bezpieczeństwo Państwa i obywateli

Strona projektu: www.biopki.org.pl
Kontakt: BioPKI@biopki.org.pl

.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa rozwiązań wspierających udostępnienie zaawansowanych usług związanych z dokumentem tożsamości.

W ramach projektu rozważana jest szeroka gama zagadnień związanych z dokumentami tożsamości - od mechanizmów biometrycznej weryfikacji, poprzez mechanizmy zabezpieczania dokumentu do kryptograficznych mechanizmów zapewnienia anonimowości.

Nowy procesorowy dokument tożsamości składa się zarówno z rozwiązań technicznych zaimplementowanych w samym układzie procesora dokumentu jak i usług systemów zewnętrznych obsługujących ten dokument.

Podstawą usług wspierających dokument tożsamości jest system PKI na potrzeby wydawania i obsługi dokumentów tożsamości tworzony w oparciu o rozwiązania klasy „open source” oraz zaawansowane metody uwierzytelniania i ochrony danych. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia dla bezpiecznego udostępniania usług on-line posiadaczom dokumentów tożsamości.

Na podstawie doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu systemu odprawy granicznej Straży Granicznej powstanie opracowanie i aplikacja prezentacyjna dla automatycznej procesu odprawy granicznej przy zastosowaniu procesorowego dokumentu tożsamości.

Istotnym elementem projektu jest zastosowanie różnorodnych technik biometrycznych. Dzięki nim możliwe będzie lepsze powiązanie dokumentu z jego właścicielem, wzbogacenie i ulepszenie procesu wieloczynnikowego uwierzytelniania, poprawienie skuteczności procesu identyfikacji i weryfikacji tożsamości oraz dodatkowe zabezpieczenie dokumentu przeciw fałszerstwom.

.

Rola Politechniki Warszawskiej w projekcie

Politechnika Warszawska jest liderem zadania 4: „Ochrona przed fałszerstwami i wykorzystaniem dokumentów tożsamości przez osoby trzecie ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych”. Zadanie obejmuje m.in. zagadnienia:

  • Biometryczna weryfikacja z wykorzystaniem nieelektronicznego dokumentu tożsamości
  • Biometryczna weryfikacja z wykorzystaniem elektronicznego dokumentu tożsamości
  • Wykorzystanie technik steganograficznych w zdjęciach drukowanych
  • Wykorzystanie technik steganograficznych w zdjęciach cyfrowych

Konsorcjum

Konsorcjum naukowo–przemysłowe powołane do realizacji projektu BioPKI:

  1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy, Warszawa, Laboratorium Biometrii w pionie naukowym.  Rola: koordynator www.nask.plwww.biometriclabs.pl
  2. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki www.pwr.wroc.pl
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www.elka.pw.edu.pl
  4. ASSECO Poland SA www.asseco.pl
  5. Trusted Information Consulting Sp. z o.o.  www.ticons.pl

.