Opiekunowie

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK - OKNO:

 

1. Opiekun Praktyk dla specjalności Inżynieria Komputerowa:

dr inż. Jerzy Kalenik

Pokój: 423b Gmach Radiotechniki

Adres elektroniczny: J.Kalenik@elka.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-77-79

Godziny przyjęć: czwartek, 1315 – 1400.

  

2. Opiekun Praktyk dla specjalności Techniki Multimedialne:

mgr inż. Henryk Chaciński

Pokój: 433 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny: h.chacinski@ire.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-78-41

Godziny przyjęć:

  

3. Opiekun Praktyk w Instytucie Systemów Elektronicznych:

doc. dr inż. Sławomir Kula

Pokój: 509 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny: skula@tele.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-74-34

Godziny przyjęć: