Opiekunowie praktyk

OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

 

1. Opiekun Praktyk w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej:

Mgr inż. Jerzy Gustowski

Pokój: 525 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny: j.gustowski@ia.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-76-99,

Godziny przyjęć:

  

2. Opiekun Praktyk w Instytucie Informatyki:

Mgr inż. Rajmund Kożuszek

Pokój: 134 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny:   r.kozuszek@ii.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-78-53

Godziny przyjęć: wtorek 14 – 16.

  

3. Opiekun Praktyk w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki:

Dr inż. Jerzy Kalenik

Pokój: 423b Gmach Radiotechniki

Adres elektroniczny: J.Kalenik@elka.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-77-79

Godziny przyjęć: czwartek 13 – 14.

  

4. Opiekun Praktyk w Instytucie Radioelektroniki:

Dr inż. Piotr Bobiński

Pokój: 125 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny:  p.bobinski@ire.pw.edu.pl

Telefon:  22-234-76-37,

Godziny przyjęć: wtorek 11 – 13 

  

5. Opiekun Praktyk w Instytucie Systemów Elektronicznych:

Dr inż. Jerzy Jędrachowicz

Pokój: 230 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny: jyjz@ise.pw.edu.pl

Telefon: 22-234-55-85

Godziny przyjęć: czwartek 12 - 14

  

6. Opiekun Praktyk w Instytucie Telekomunikacji:

Mgr inż. Ewa Obarska

Pokój: 575 Gmach Elektroniki

Adres elektroniczny: mailto: ewa@tele.pw.edu.pl

Telefon: (22) 234-78-42

Godziny przyjęć: środa 12 - 14