System Identyfikacji Wizualnej

 

MARKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Nadrzędnym celem Politechniki Warszawskiej jest wyznaczanie trendów i wysokich standardów w każdym aspekcie funkcjonowania. Hołdując uniwersalnym wartościom akademickim, Politechnika Warszawska stawia na mądrość i rozwój. Bardzo ważną rolę w praktycznym realizowaniu tych strategicznych założeń odgrywa identyfikacja wizualna (corporate identity). Przygotowanie i wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej jest wyrazem jej nowoczesności, kreatywności i wszechstronności.

 

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej jest podstawowym narzędziem kreowania Marki Politechniki Warszawskiej wśród jej interesariuszy. Jego nadrzędnym celem jest spójny język wizualny wszystkich jednostek Uczelni, który znacząco wpływa na skuteczną komunikację Marki PW z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

KSIĘGA MARKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Jest to przewodnik, dotyczący komunikacji Marki Politechniki Warszawskiej. Dokument, który porządkuje elementy składające się na wizerunek naszej Uczelni i wskazuje sposób, w jaki należy go komunikować. Jest on częścią szerszego opracowania, opartego na Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do 2020 roku, które to zawierać będzie zarówno zespół polityk komunikacyjnych, dotyczących komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

 

KSIĘGA ZNAKU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Opisuje precyzyjnie nowy znak firmowy Politechniki Warszawskiej oraz zasady jego użycia:

 

KSIĘGA ZNAKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

Nowy System Identyfikacji Wizualnej  został opracowany również dla poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej. Księga Znaku WEiTI precyzyjnie opisuje nowy znak firmowy Wydziału oraz daje wskazówki związane z jego stosowaniem:

WEiTI-Ksiega znaku (pdf, 774,75 kB)

 

Nowy logotyp, czcionki oraz papier firmowy można znaleźć >>TUTAJ

UWAGA! Prosimy również o konsultowanie projektów graficznych, które mają zawierać logo Wydziału lub Uczelni z Działem Promocji WEiTI. Dziękujemy!