Doktorzy WEiTI 2009 praca doktorska — przygoda czy wyzwanie?

dr inż. Tomasz Winiarski: Praca doktorska pt. Specification and Implementationof Force Control Tasks for Robot Manipulators

Promotor — prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Zieliński

Pisanie pracy doktorskiej to ukoronowanie pierwszego etapu mojej pracy na Uczelni. Było to z pewnością wyzwanie, bo w praktyce studia doktoranckie to tylko jedna z dziedzin aktywności młodego badacza. Dużo  miejsca zajmowała bowiem dydaktyka i dyplomowanie.

Największym problemem było właściwe zagospodarowanie czasu, aby przy wszystkich obowiązkach stworzyć wartościowe dzieło naukowe, biorąc pod uwagę różne terminy. Początkowo pisanie pracy było dla mnie  zdecydowanie mniej ciekawe niż realizacja systemu eksperymentalnego, który m.in. opisywałem w tej pracy. Z czasem przekonałem się, że tworzenie opisu pozwala uporządkować spojrzenie na realizowane projekty i tym samym pomaga w znalezieniu ich słabszych punktów czy możliwości rozwoju. Podczas pisania pracy byłem na kilku konferencjach krajowych i we Francji na konferencji IROS2008 w Nicei, a także, jako wizytujący badacz, w Asian Institute of Technology w Tajlandii. Zdecydowanie najtrudniejsze było pogodzenie wszystkich obowiązków wynikających z pracy na Uczelni i przebiegu studiów doktoranckich z życiem rodzinnym. Praca w interesującym miejscu jest niezwykle absorbująca. Z jednej strony czas pracy jest nielimitowany, z drugiej ogrom wyzwań powoduje, że Uczelnia pochłania nie 8 ale 10 godzin dziennie. Co istotne, zajęcia zawodowe nie kończą się na Wydziale, a ich przenoszenie do domu może negatywnie wpłynąć na życie rodzinne. Mój promotor — Profesor Cezary Zieliński to wyjątkowa osoba. Jego zaangażowanie było dla mnie wzorem. Miał kolosalny wpływ na moją pracę na Uczelni. Po roku studiów rozpocząłem pracę jako asystent na macierzystym wydziale. Prowadzę zajęcia dydaktyczne, prace dyplomowe oraz studenckie koło robotyki BIONiK.

Jestem też kierownikiem Laboratorium Robotyki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Zakończenie doktoratu traktuję jako zwiększenie moich możliwości w realizacji celów, które postawiłem sobie już przed laty. Chcę robić to samo, co dotychczas, ale efektywniej. Moim celem jest też angażowanie zdolnych ludzi we wspólne projekty i stworzenie im jak najlepszych warunków do pracy.