Stowarzyszenie - członkostwo

Ogólnym celem Stowarzyszenie jest integracja środowiska, ochrona interesów, rozwój zainteresowań i pomoc w karierze zawodowej wszystkich absolwentów Naszego Wydziału. Jeżeli jesteś absolwentem WEiTI PW i nie przystąpisz do Stowarzyszenia, na pewno też skorzystasz na naszej aktywności.

Natomiast członkostwo w Stowarzyszeniu jest czymś więcej, jest wyrazem pewnej dojrzałości. Z jednej strony członkostwo to wyraz poparcia dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz planów na przyszłość. Z drugiej strony poprzez regularne opłacanie składek, to wykazanie zrozumienia dla faktu iż aby istnieć i realizować swoje cele, musimy ponosić konkretne koszty. 

Zatem jeżeli myślisz o przystąpieniu do  Stowarzyszenia, proszę wykonaj następujące kroki:

1.  Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia

2.  Zapoznaj się z aktualnym Regulaminem wysokości składek członkowskich, terminami ich wpłat oraz okresem obowiązywania

3.  Wydrukuj jeden z poniższych wzorów Wniosku (osoby prawne prosimy o bezpośredni kontakt);

-  Absolwenci - Wniosek o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu Absolwenckim ELKA

-  Inne osoby fizyczne – Wniosek o członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu Absolwenckim ELKA

4.  Wypełnij wniosek wyraźnym pismem (czarnym tuszem) i go czytelnie podpisz

5.  Zeskanuj wniosek i odeślij go na adres Stowarzyszenia: alumni@elka.pw.edu.pl

6.  Czekaj na decyzję Zarządu o przyjęciu w poczet członków

7. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, niezwłocznie opłać składkę (roczną lub do końca kadencji), na konto w Banku BGŻ 51 2030 0045 1110 0000 0246 1920 

.

UWAGA: Jeżeli już jesteś Członkiem Stowarzyszenia, wpłać stosowną składkę za wybrany okres rozliczeniowy, na powyższe konto, na początku tego okresu.