Stowarzyszenie - o nas

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej – ELKA

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
e-mail: alumni@elka.pw.edu.pl                

NIP: 7010277451
REGON: 142748530
KRS: Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr 0000374708

Konto: Bank BGŻ S.A.
IBAN: PL 51 2030 0045 1110 0000 0246 1920
SWIFT: GOPZPLPW

.

.

WŁADZE

1. Walne Zebranie

- VII Zwyczajne Walne Zebranie odbędzie się we czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz. 17:25 CEST w Audytorium Centralnym G.E., z następującym porządkiem obrad:

     1. Sprawy organizacyjne

     2. Sprawozdanie finansowe za 2016r. oraz sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od VI ZWZ

     3. Wolne wnioski

-   VI Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 30 czerwca 2016r.

-   V Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2015r.

-   IV Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2014r.

-   III Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 9 maja 2013r.

-   II Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 28 czerwca 2012r.

-   I Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2011r.

-   Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 19 października 2010r.

2. Zarząd

-   2014-2018: Prezes - Jacek Karczewski, Wiceprezes - Sławomir Kula, Członek - Jolanta Brzostek-Pawłowska, Członek - Robert Kandefer (do 16.04.2015), Członek - Jacek Papużyński

-   2010-2014: Prezes - Jacek Karczewski, Wiceprezes – Andrzej Filipkowski, Członek - Robert Kandefer, Członek – Radosław Lipiński, Członek – Andrzej Pająk

3. Komisja Rewizyjna

-   2014-2018: Przewodniczący - Janusz Dobrowolski, Wiceprzewodniczący - Barbara Janczak-Krawczyńska, Członek - Rafał Herman, Członek - Radosław Lipiński, Członek - Andrzej Pawlik

-   2010-2014: Przewodniczący - Janusz Dobrowolski, Wiceprzewodniczący – Andrzej Pawlik, Członek – Sławomir Kula, Członek – Jerzy Szabatin, Członek – Jarosław Tworóg