Ściezka do zatrudnienia

Każdy z nas kończąc studia stanął przed wyborem miejsca pierwszej pracy w wyuczonym zawodzie. Przed 1989r. ten wybór był dość ograniczony. Dzisiaj po pierwsze możemy zdecydować się na prowadzenie własnego biznesu lub zatrudnić się w polskim przedsiębiorstwie czy też w wielkim koncernie międzynarodowym. Po drugie możemy zdecydować się na pozostanie w Warszawie czy innym miejscu w Polsce, możemy też szukać szczęścia w rozwoju profesjonalnym za granicą na globalnym rynku pracy. Wiele w tym zakresie zależnych od nas.

 

Praca we własnym biznesie nie jest dla każdego, gdyż początki są trudne a efekty przychodzą dopiero po pewnym czasie. Dla tych co chcą się zatrudnić w istniejącym przedsiębiorstwie jest jeden pozytywny fakt, bycie absolwentem WEiTI PW stanowi markę samą w sobie i z tego tytułu jest się pożądanym jako pracownik, o czym świadczą rankingi przeprowadzane wśród pracodawców. Jednak rzeczywistość pokazuje, że tak jak poszukuje się zatrudnienia kończąc studia, tak i w późniejszych latach przychodzi nam z różnych powodów zmierzać się z tym wyzwaniem.

 

Dlatego we współpracy z parterami zewnętrznymi, rozpoczęliśmy proces tworzenia ścieżki dedykowanej wyłącznie absolwentom Naszego Wydziału, posiadającym rożne specjalizacje i doświadczenie zawodowe. Tym samym gorąco polecamy skorzystanie z możliwości przedłożenia swoich kandydatur następującym partnerom, którzy gwarantują szybszy dostęp do ofert zatrudnienia etatowego lub kontraktowego na różnych stanowiskach związanych z branżą ICT:

 

Wiodąca  międzynarodowa firma rekrutacyjna ANTAL 

Światowy lider nowych rozwiązań technologicznych INTEL